Skip to main content

28-05-2018 Stichting Zilver Wonen  “Er is een groot tekort aan seniorenwoningen, momenteel ongeveer 80.000, en daar komen indien het huidig beleid ongewijzigd blijft, elk jaar nog zo’n 20.000 woningen bij. 

Het tekort loopt dus alsmaar op, terwijl we in alle gemeenten, vooral in die op het platteland, juist een actief beleid zouden willen zien”, aldus Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen. “Er moet dus echt iets gebeuren.

Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen 65-plussers. We horen ook van gemeenten zelf dat ze een schrijnend tekort hebben aan seniorenwoningen. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aangepaste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien.

Toch houdt een derde van de huurders (32,3%) de woningcorporatie hiervoor verantwoordelijk en vindt 1 op de 5 dat zij ook de kosten ervan voor hun rekening zouden moeten nemen.

Het grootste deel (40,8%) is echter van mening dat de gemeente moet bijspringen (bijvoorbeeld via de WMO).