Skip to main content

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland.

By mei 12th, 2014Nieuwsberichten

Haarlem, 12 mei 2014

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) inzake artikel ‘Nee tegen caravanstalling’
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 12 mei 2014 door het lid van Provinciale Staten, de heer J.H. Leever (ONH), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
Inleiding:
Uit bijgaand artikel in het HCnieuws.nl van 1 mei jl. lijkt veel onbegrip voor het feit dat de provincie tegen het stallen van caravans in leegstaande kassen is. In het artikel zelf is te lezen dat de reden daarvan is gelegen in het feit dat dit de herstructurering van verouderde kasgebieden zou bemoeilijken.
Ouderenpartij Noord-Holland heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen voor Gedeputeerde Staten:
Vragen:
1. Is het feit dat de provincie tegen het stallen van caravans in leegstaande kassen is alleen gelegen in het feit dat dit de herstructurering van verouderde kasgebieden zou bemoeilijken of zijn er ook andere overwegingen? Zo ja, welke?
2. Bij wie ligt het initiatief voor het herstructureren van verouderde kasgebieden en is daarvoor een tijdpad bepaald?
3. Is het mogelijk in de periode tot daadwerkelijke herstructurering onder voorwaarden toestemming te geven voor een ander dan agrarisch gebruik zoals bijvoorbeeld voor het stallen van caravans? Zo niet, waarom niet?
Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

Bijlage: 1 (klik op de bijlage)
caravanstalling-e1400494631974