Skip to main content

15-09-2016 afscheid Na een aantal jaren actief te zijn geweest in bestuur en fractie heeft Maartje Tros in de fractievergadering van 15-09-2016 afscheid genomen van de fractie. Haar volle baan in het bedrijfsleven en haar activiteiten op het politieke gemeentelijke niveau, noodzaken haar een stapje terug te doen. In het geval haar omstandigheden gunstiger worden, sluit ze een terugkeer op het politieke provinciale niveau niet uit. De fractie van de Ouderenpartij NH wenst haar bij monde van de fractievoorzitter Jeff Leever het allerbeste voor de toekomst. Een bos bloemen en een fles wijn maken het afscheid materieel compleet.

maartje en jeff