Skip to main content

06-10-2015 Wieringercourant meerbode  De gemeente Hollandse Kroon wil de klantenwerving voor de bedrijventerreinen Robbenplaat en Hoornseweg overdragen aan Agriport A7. Op die manier hoopt de gemeente de stagnatie in de verkoop van percelen op het terrein te doorbreken. Hollands Kroon sluit hiervoor een contract met de directie van Agriport. Het gaat om een gebied van ruim elf hectare langs de A7. Het is de bedoeling het pakket begin 2016 over te dragen. Bij iedere geslaagde grondtransactie gaat een percentage van de verkoopopbrengst naar Agriport.
De gemeente, die zelf geen acquisiteur in dienst heeft, verwacht door deze samenwerking te kunnen profiteren van het weidse netwerk van Agriport. “Er tonen veel bedrijven belangstelling voor ons aanbod, waardoor de grond hier schaars wordt,” zegt directeur Jack Kranenburg van Agriport A7. “Daar we liever geen nee verkopen is het prettig dat we ondernemers, voor wie geen plek is op ons eigen terrein, een alternatief in de buurt kunnen bieden.”