Skip to main content

25-09-2017 Algemene Ledenvergadering zaterdag 7-10-2017 Ouderenpartij NH

Plaats: Alkmaar Grand café Koekenbier Kennemerstraatweg 16 1815 LA Alkmaar
Aanvang : 9:45 uur
Voorafgaand aan ALV zal professor André Krouwel een lezing geven met als titel “Verkiezingscampagne”.
Inloop van 9:45 duur lezing van 10:00-11:30 uur.
Hierna vindt de A.L.V. plaats met als agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Stand van zaken ambitieteam en sluiten opdracht
4. Stand van zaken huishoudelijk reglement
5. Stand van zaken financiën / kascontrolecommissie
6. Decharge verlenen na kascontrolecommissie
7. Benoeming van nieuwe kascontrolecommissie leden
8. Oproep nieuwe bestuursleden i.v.m. aftreden huidig bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Alle betreffende verslagen en afschriften financiën liggen ter inzage ten tijde van de vergadering.

 
Professor André Krouwel is een Nederlands politicoloog, als universitair hoofddocent verbonden aan de afdelingen
Politicologie/Bestuurskunde en Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Daarnaast is hij columnist bij VNG.