Skip to main content

25-05-2018 ALV Ouderenpartij NH Op 25 mei 2018 heeft de Ouderenpartij NH haar Algemene Leden Vergadering gehouden in het vergadercentrum Koekenbier te Alkmaar.

De agenda bevatte een tweetal hoofdpunten. Allereerst de komende Provinciale Verkiezingen op 20 maart 2018.

Provinciale Verkiezingen 2019
Met welke onderwerpen gaan we verkiezingen in? Verder kwam de vraag aan de orde of de Ouderenpartij NH haar basis moet verbreden. Moeten de OPNH zich vooral richten op de kiezers van de lokale senioren/ouderenpartijen of moet de OPNH zich ook richten op de kiezers van de gemeentelijk lokale partijen.
Een levendige discussie ontstond rond deze punten. Het zal de komende maanden verder uitgewerkt worden.

Bestuurswisseling
Het bestuur is zoals aangekondigd op deze ALV afgetreden. De voorzitter is opgevolgd door de heer Karel Mens en penningmeester door de heer Kees Kruijmer. Naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht.
Op de foto zien we het oude bestuur met de fractievoorzitter Jeff Leever.
Van links naar rechts zien Peter Rietkerk (oud penningmeester), Jan van de Starre (oud voorzitter), Jeff Leever( fractievoorzitter) en Conny de Bree(oud secretaris)