Skip to main content

08-05-015 Agri Holland  LTO Nederland heeft in samenwerking met MKB Nederland de arbeidsmarkt en de instroom van 50-plussers in de agrarische sector in kaart gebracht en weergegeven in een infographic. Dit in het kader van het project ‘Open voor 50-plus’ waar de deelname van 50-plussers aan het arbeidsproces wordt bevorderd en kansen op een baan voor oudere werkzoekenden worden vergroot. Het aantal 50-plussers dat een baan vindt stijgt, zo blijkt uit cijfers van UWV. In 2014 vonden ruim 52.300 werkzoekenden van 50 jaar en ouder weer een baan. Dat is 32% meer dan in 2013. Tegelijkertijd blijft de instroom in de WW onverminderd hoog en hebben oudere werkzoekenden veel moeite om aan het werk te komen. Zie voor meer informatie de infographic Arbeidsmarkt in beweging op de site van de Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw. Op zoek naar personeel of een baan in de agrisector? Zie voor actuele vacatures op het gebied van landbouw, voeding, natuur en milieu de AgriHolland Vacaturebank. bron: Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw, 08/05/15