Skip to main content

07 januari 2019 Nieuws Provinciale Staten Noord-Holland Tijdens een speciale Provinciale Statenvergadering op maandag 7 januari is Arthur van Dijk geïnstalleerd als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland.
De vergadering was de officiële start van zijn werkzaamheden bij de provincie.

Vice-voorzitter Zafer Yurdakul
Zafer Yurdakul installeerde de commissaris met een klap van de voorzittershamer: “U bent nu commissaris geworden van onze veelzijdige, mooie en krachtige provincie. Een provincie met bijna 3 miljoen inwoners. Noord-Holland is ook een provincie met belangrijke uitdagingen, zoals de energietransitie, wonen, werken, en bereikbaarheid. Meneer Van Dijk, met uw ervaring en netwerk kunt u met het aangaan van deze uitdagingen een substantiële bijdrage leveren.”

Open, eerlijk en integer
Arthur van Dijk: “Open, eerlijk en integer – dat is de voornaamste wens van Noord-Hollanders als zij denken aan hun commissaris van de Koning. Inwoners van Noord-Holland hebben kunnen meedenken over de profielschets van hun nieuwe commissaris. Met een aantal van die Noord-Hollanders heb ik geluncht. Een mooi begin. Niet alleen omdat het heel plezierig en leerzaam was, maar vooral omdat onze inwoners wat mij betreft centraal staan. De Noord-Hollanders, daar doen wij, U als Staten en ik als commissaris, het tenslotte voor.”

Voor 6 jaar benoemd
Sinds 1814 gingen 16 anderen de heer Van Dijk voor in de functie van commissaris van de Koning. Een commissaris wordt voor een periode van 6 jaar benoemd. De periode kan steeds met 6 jaar worden verlengd. Als de commissaris 70 jaar wordt, moet hij met pensioen.

Provinciale taken
De commissaris van de Koning (cvdK) is in de eerste plaats een provinciaal orgaan. De cvdK is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. Hij vertegenwoordigt de provincie en is gastheer bij bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. Voor zijn provinciale taken legt hij verantwoording af aan Provinciale Staten. Daarnaast maakt de cvdK deel uit van het college van Gedeputeerde Staten en heeft hij in die hoedanigheid, net zoals de gedeputeerden, zijn eigen portefeuille.