Skip to main content

26-05-2015 beëdiging  Op de PS-vergadering van 26-05-2015 zijn een zestal duo-commissieleden beëdigd, waaronder ook onze Bruno Bouberg Wilson, nummer 2 van de kandidatenlijst.  De discussie over het aantal duo’s voor deze statenperiode loopt nog. De Ouderenpartij NH hoopt dat dit aantal (nu dus 1) nog groter wordt, als kleine partij  ben je dan goed in staat om in allerlei commissie je mening naar voren te brengen over de verschillende onderwerpen. We wachten het resultaat van de discussie af.

Klik op de foto, Bruno geheel rechts.