Skip to main content

24-11-2017 Wieringer Courant De fractie van de Ouderenpartij NH in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de diepte van het Visjagersgaatje, de nauwe vaargeul in de Waddenzee voor de haven van Den Oever.

“De vaardiepte is er vaak minder dan 3,50 meter waar een nautische diepte van minimaal 4,20 meter gewenst is.” aldus Jeff Leever uit Wieringerwerf, het enige lid van de fractie, daaraan toevoegend dat de diepte op 4,70 meter moet worden gehouden. “In- en uitgaande vaartuigen komen regelmatig vast te zitten, met het risico van een eventuele milieuramp bij lekkage van een beschadigd schip.”

Jeff Leever, die het belang van de geul voor de lokale economie benadrukt, is ook lid van de gemeenteraad voor de Senioren Hollands Kroon. Daar werd deze kwestie bij de begrotingsbehandeling besproken. De raad had in de kadernota gevraagd om 25.000 euro, waarmee een lobby zou kunnen worden opgezet bij hogere overheden om de vaargeul uit te diepen. Het gemeentebestuur zette het bedrag echter niet op de begroting. “Trekken aan een dood paard heeft geen zin,” aldus wethouder Theo Groot, die zich moest inhouden om deze rijksdienst niet voor het hoofd te stoten.
De Ouderenunie NH heeft nu het provinciebestuur gevraagd actie te ondernemen, eventueel in samenwerking met Friesland en Groningen, als zich daar hetzelfde probleem voordoet. Het antwoord volgt reglementair binnen dertig dagen.

Henk Cornelissen

PS
De volledige set vragen is te vinden met de menu-optie Schriftelijke vragen / 2017