Skip to main content

Bestuur provincie blijft gelijk, maar wil het toch anders doen

By maart 28th, 2015Nieuwsberichten

28-03-2015 Het Parool De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA wil met elkaar verder in Noord-Holland. Maar de partijen gaan het heel anders aanpakken. Amper een week hebben de coalitiepartijen in Noord-Holland nodig gehad om elkaar weer in de armen te sluiten. Vorige week woensdag waren de verkiezingen, deze week maakte fractievoorzitter Elisabeth Post gebruik van de installatie om de nieuwe Statenleden te vertellen dat de VVD graag door wil met D66, PvdA en CDA. De vier partijen beginnen vandaag aan de vorming van een nieuw bestuur. Die mededeling kwam bijna als een verrassing, als gevolg van de lange en meeslepende aanloop waarin Post duidelijk maakte dat de vorige bestuursperiode grotendeels in het teken had gestaan van het herstel van rust en vertrouwen in het provinciebestuur. Nu was de tijd aangebroken om met nieuwe energie aan de slag te gaan, aldus Post, met de provincie in de bescheiden maar belangrijke rol van regisseur. Grote schoonmaak, dacht de zaal geschrokken, maar die nieuwe aanpak bleek volgens de zittende partijen ook heel goed met elkaar te kunnen worden uitgevoerd. In elk geval zijn de verhoudingen veranderd: de PvdA zal na het verlies van vier zetels een toontje lager moeten zingen, en D66 met de winst van vier een toontje hoger. Het ligt voor de hand dat de PvdA een gedeputeerde inlevert en dat D66 er juist eentje bij krijgt.
Hoe de nieuwe verhoudingen programmatisch invulling krijgen, moet tijdens de onderhandelingen duidelijk worden. Fractievoorzitter Joke Geldhof van D66 vertelde wel dat het bestuursakkoord uit de vorige periode naar het archief gaat. Er komt een compleet nieuw programma, met stevige ambities op het terrein van de speerpunten innovatie, duurzame energie, natuur, regionale economie en mobiliteit en bereikbaarheid.

Nieuw is ook dat de vier partijen de komende weken voorafgaande aan de inhoudelijke onderhandelingen rond de tafel gaan zitten met een bonte stoet aan maatschappelijke organisaties. Niet om verlanglijstjes in ontvangst te nemen, waarschuwde Post, maar wel om de deskundigen in het veld in de gelegenheid te stellen om hun ideeën voor te leggen aan het nieuwe provinciebestuur.

De oppositie in het provinciehuis legde gisteren al een ideetje voor aan de coalitie in wording: is het mogelijk om het bestuursakkoord wat minder hermetisch dicht te timmeren dan in de voorgaande periode? Maak een akkoord op hoofdlijnen, stelde Bram van Liere van de Partij voor de Dieren voor. Zo blijft er ruimte om in te spelen op onverwachte ontwikkelingen, en een bijkomend voordeel is dat het de kans op een aardig debat tijdens de Statenvergadering aanzienlijk vergroot.

Post toonde alle begrip voor het verzoek om speelruimte, maar voegde daar meteen aan toe dat zij veel waarde hecht aan een geruststellende meerderheid voor de coalitie. En waar vier partijen zaken doen, zullen de verzilverde punten zo veel mogelijk worden vastgelegd. De coalitie bezet samen 33 van de 55 zetels, en met minder wil Post het niet doen. ‘In Den Haag hangt de meerderheid nu op een zetel. Dat wil ik hier niet meemaken.’

De onderhandelaars hopen in mei met een nieuw bestuur op de proppen te komen, waarna de beloofde nieuwe aanpak een aanvang kan nemen.

Blijft er dan helemaal niets bij het oude?

Ja, gelukkig kwam de PVV amper een half uur na de installatie met de eerste schriftelijke vragen van de nieuwe bestuursperiode. Over de plaatsing van zes megaturbines in de omgeving van Julianadorp, en wanneer het college nu eindelijk eens ophoudt met zich blind te staren op de windmolens.

De PVV kwam na amper een half uur met de eerste schriftelijke vragen.

(c) Het Parool 2015 alle rechten voorbehouden