Skip to main content

Harlinger Courant 11-12-2014
HARLINGEN – Een toogdag voor beleidsmakers over Waddenacademie, Waddenfonds, en Waddencampus. Een kerk vol met bestuurders bezig met de bestedingen van het Waddenfonds.
lees hele artikel
Voor Francien Giskes, burgemeester van Texel, links op de foto, wil de resterende 100 miljoen in het fonds besteden aan nog meer duurzame energie.
Jeff Leever van de Ouderenpartij Noord-Holland, rechts op de foto, had een suggestie. “De NAM doet vanuit haar opbrengsten een forse bijdrage aan het Waddenfonds. Nu er ook naar zout wordt geboord, moeten we aan deze exploitanten een bijdrage vragen.” Leever is vast plan deze kwestie in de Staten van zijn provincie aan de orde te stellen.