Skip to main content

14-11-2015 Gooi- en Eemlander  Blaricum De Malbak-vergaderzaal was donderdagavond veel te klein om alle belangstellenden uit de Bijvanck onderdak te bieden voor de HOV-informatieavond. Het bewonerscollectief had niet op tweehonderd wijkgenoten gerekend. ,,Uit het Blaricumse en Huizer gedeelte van de Bijvanck. Iedereen zit te wachten op: wat gaat er met de HOV gebeuren? Waarom is het zo lang stil?’’, zegt woordvoerder Rinke Jan Slotema. ,,We hebben donderdagavond de feiten uit openbare informatie weergegeven.’’ Doel is vooral de Blaricumse politiek aan het coalitieprogramma te houden: geen vrije busbaan en de toekomstige HOV-bussen laten rijden over het Merk-tracé. Een optie die door de provincie Noord-Holland keihard is afgewezen uit oogpunt van goed openbaar vervoer voor de hele regio.

De provincie wil hoogstens meerijden via het Meent-tracé (tussen de Bijvanck en de Blaricummermeent) overwegen. Onder andere door een nieuw busstation met carpoolplaats langs de Stichtseweg, een bomenrijke strook richting de rotonde die door de bewonerscollectief als ’de groene entree’ van de Bijvanck wordt omschreven.

Schrikbeeld Het schrikbeeld voor het bewonerscollectief is aantasting van de woonomgeving door een vloedgolf aan bussen via de Meent, al dan niet via een vrije busbaan, en een kaalslag voor de aanleg van het ruim vier miljoen euro kostende busstation met carpoolparkeerplaats voor in totaal 175 auto’s.

Echo Dit geluid klinkt als een echo door in reacties uit de zaal. ,,Die groene entree langs de Stichtseweg heeft ook een functie’’, constateert een wijkbewoner. ,,Is er gekeken naar de effecten van het verdwijnen van 500 bomen op de geluidbelasting van de wijk en het fijnstof van de A27, die in de toekomst ook nog verbreed gaat worden?’’ Luid applaus in de zaal. Slotema: ,,We zijn het helemaal met u eens. We hebben daarover nergens iets gevonden in de rapporten, daar is geen rekening mee gehouden.’’

Een inspreekster constateert: ,,Als de bus over ’t Merk gaat rijden, verdwijnen er haltes (anders haalt HOV-bus de rijtijd niet, red.) dan komen we als Bijvanckers zonder bushalte te zitten.’’ De huidige buslijn 320 stopt veel vaker dan de toekomstige HOV-snelbus.

Winst Sommigen kijken over de Bijvanck heen. ,,Het gaat hier om de tijdwinst van een busje. Ik ben zelf grootgebruiker van openbaar vervoer geweest, maar door het volstrekt niet aansluiten van verbindingen zit ik weer 70 kilometer in de auto. Er zit nog zoveel winst in ketendenken, dat deze hele discussie over rijtijden in één keer belachelijk wordt.’’

Slotema: ,,Ons doel met de bijeenkomst is Blaricum op één lijn te krijgen met Huizen dat zich volledig inzet voor dat meerijden via ’t Merk.’’

’Chantage’ Maar niet alleen politiek Blaricum is in het vizier. Tijdens de bijeenkomst wordt het provinciebestuur verschillende keren ’chantage’ verweten. Dat is gebaseerd op een brief waarin het provinciebestuur de meerijdvariant ’t Merk als optie afwijst. ’In het licht van de afspraken in Randstadverband over het R-busnet betekent deze optie dat lijn 320 in zijn huidige vorm zou verdwijnen uit Huizen en Blaricum. En dat beide gemeenten via ontsluitende lijnen op de carpoolplaats Blaricum wordt bediend met openbaar vervoer.’

De tweede bijeenkomst is donderdag 19 november, weer om 20.00 uur in De Malbak.

Slotema: ,,Dan kunnen de mensen die afgelopen donderdagavond bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2015 in het Vitus waren, er ook bij zijn.’’

 

Auteur Edward de Vries Lentsch