Skip to main content

10-12-2018 Boerderij
Vraag is of onder water zetten enig effect heeft
Creatief zijn ze wel, onze veenweideboeren. Er werd gedemonstreerd bij de provincie Noord-Holland. De provincie is kennelijk van plan om polders te gaan vernatten, om bodemdaling tegen te gaan.
‘Water op het land, boeren in de bijstand’,
‘In de wei, boer en burger’,
waren enkele leuzen op de spandoeken.

Bodemdaling is een groot probleem, zo schijnt het. Onlangs verscheen een bodemdalingskaart, waaruit zou moeten blijken dat we met z’n allen steeds dieper wegzakken. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde dat daardoor enorme schade kan ontstaan, tot € 22 miljard in 2050. Bodemdaling op zich is misschien nog wel te overkomen, daar hebben we een deltaprogramma voor, maar dat is voor de buitengrenzen: dijken. Probleem is dat de daling niet gelijkmatig is. De bodem daalt, en de schade treedt op in de bebouwde omgeving. Misschien stort Haarlem wel in als dat zo doorgaat. In Zuid-Holland zijn hele dorpen al scheefgezakt en moet er veel geld worden besteed aan herstel.

Tegenover deze problemen is het probleem van de veenboeren natuurlijk betrekkelijk futiel. De keuze tussen ‘Gouda valt om’ en ‘Een koe in het Groene Hart’ lijkt mij niet echt moeilijk. De vraag is natuurlijk wel of het onder water zetten van een enkele landbouwpolder ook maar enig effect zal hebben. Ja, voor de desbetreffende boeren is het desastreus, en ik begrijp ook heel goed dat men daartegen in het geweer komt. Ter plekke zal de bodem misschien wat minder dalen. Maar zal het de bodemdaling in de rest van het land stoppen? Daar geloof ik niets van.

Om een voorbeeldje te nemen: in Groningen is de bodemdaling vooral te wijten aan de gaswinning. Ander voorbeeldje: het Planbureau zegt dat het gewicht van de bebouwde omgeving (wegen, woningen, bedrijven) een belangrijke factor is, die de bodem omlaag drukt. Daar weegt het gewicht van een enkele trekker in een weiland niet tegenop.

De oplossing in Noord-Holland ligt dan ook voor de hand. We moeten de Haarlemmermeerpolder onder water zetten! Het gewicht van wat daar nu staat, zorgt er volgens mij voor dat het hele land in de prut zakt. En, als we op die manier de bodemdaling hebben gestopt, hebben we volgens mij ook een heleboel andere problemen opgelost voor Aalsmeer, Uithoorn, Zwanenburg en Buitenveldert.
Maar ja, ook in de Haarlemmermeer zitten nog boeren, die het er wel weer niet mee eens zullen zijn. Die kunnen dan weer naar Haarlem, met nieuwe creatieve spandoeken.

Auteur: Willem Bruil

Copyright 2018 ONE BUSINESS BV All Rights Reserved