Skip to main content

Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied

Bij het ruimte bieden aan woningbouw en de uitbreiding of nieuwe vestiging van bedrijven moet worden gelet op het evenwicht tussen die functies en de kwaliteit van, en inpasbaarheid bij, natuur en landschap. Echter lopen we nu binnenstedelijk tegen de grenzen van het mogelijke aan. We moeten dus nu eerst gaan bepalen in Noord-Holland tot hoever we willen groeien. En ten tweede moeten we als we toch buiten stedelijk gaan bouwen dit in evenwicht brengen met de natuur en het landschap. Wat je kwijtraakt krijg je nooit meer terug.

Standpunt OPNH:

In sommige gevallen kan ook buiten stedelijk gebouwd worden. Maar mag niet ten koste gaan van ons groen.

De provincie heeft een duidelijke afbakening voor het bouwen buiten het al bestaande bebouwde gebied; dit werd vroeger “de rode contour“ genoemd. De OPNH is voorstander van het levensvatbaar houden van kleine kernen. Bij initiatieven waar de noodzaak kan worden aangetoond voor de levensvatbaarheid van de kern moet het bouwen buiten bestaand stedelijk gebied onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden gemaakt. Overleg met de inwoners Participatie is hierbij van groot belang.