Skip to main content

12-04-2016 Texelse Courant  De komst van een regiofonds voor de Noordkop lijkt op een brede politieke instemming te kunnen rekenen. Dat beeld kwam donderdag naar voren tijdens de tweede bijeenkomst van de regionale raadscommissie in Den Helder. Daarin zitten raadsleden van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen om elkaar te adviseren hoe met bovenregionale zaken in de Kop van Noord-Holland om te gaan. Er ligt momenteel een voorstel op tafel dat de vier gemeenten voor de periode 2017-2021 gezamenlijk €15 miljoen in de eigen begrotingen voor het beoogde fonds reserveren (waarvan €1,2 miljoen in de Texelse begroting). Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid eveneens €15 miljoen voor de Noordkop opzij te zetten, zodat er straks €30 miljoen in het regiofonds kan zitten.

Het voorstel lag een maand geleden ook al op tafel tijdens de eerste bijeenkomst van de regionale raadscommissie, maar toen kwam het nog niet tot een afronding van de advisering aan elkaar. Het college van Texel was ook nog niet van plan om het voorstel al aan commissie en raad van Texel voor te leggen, omdat ze eerst de mening van de regionale raadscommissie wilde horen. Wethouder Hennie Huisman liet na afloop van de bijeenkomst afgelopen donderdag weten dat het voorstel voor financiering van het regiofonds nu wel naar commissie en raad gaat.

Bedoeling is dat de €30 miljoen de komende jaren wordt gebruikt voor plannen op het gebied van doorstroming van het verkeer (lees werkzaamheden aan de provinciale weg), verbeteringen op de arbeidsmarkt, aanbod van scholing, ontwikkeling van de havens, duurzame energie, streekproducten en het halen van meer toeristen naar de Kop van Noord-Holland. Allemaal zaken die de vier Noordkopgemeenten gezamenlijk aangaan en die zijn vervat in een regionaal ambitiedocument. Alleen op het gebied van het halen van meer toeristen naar de Noordkop (destinatiemarketing) doet Texel niet mee, omdat het eiland daar al een geheel eigen koers vaart. “Texel is de regio op dat gebied een aantal stappen voor”, aldus wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen tijdens de regionale raadscommissie.

Besluitvorming vond er tijdens de regionale raadscommissie niet plaats. Dat gebeurt de komende tijd in de vier gemeenteraden van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Burgemeester Koen Schuiling van Den Helder deed een verzoek aan de raadsleden om in de eigen gemeenteraden op hoofdlijnen in te stemmen met alle plannen voor de komende jaren. “Het is niet wenselijk als er straks in de vier gemeenteraden vier verschillende ambitiedocumenten ontstaan.”

Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon liet weten dat de gemeenteraden elk jaar een concreet uitvoeringsplan krijgen voorgelegd met daarin de te verwachten kosten voor de gezamenlijke plannen van dat jaar. Die kosten moeten dan worden betaald uit het regiofonds.

De Noordkop omvat Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen.

 

(c) Texelse Courant 2016 alle rechten voorbehouden