Skip to main content

BUITENGESLOTEN!

Escalatie in raad van Gooise Meren, nadat coalitie een door de informateur toegezegd debat weigert te agenderen, die op zijn beurt met de noorderzon vertrokken blijkt te zijn.

De raadsvergadering van 25 mei is uitgelopen op een hevige en chaotische confrontatie tussen de coalitie en de oppositie, waarop de fractie van Goois Democratisch Platform (GDP) de vergadering vroegtijdig heeft verlaten.

AFSPRAAK NIET NAGEKOMEN DOOR INFORMATEUR

Aanleiding was het verzoek om het verslag van de informateur over de coalitievorming, waarbij GDP als grootste partij angstvallig buiten de deur wordt gehouden, op de agenda te zetten. Dat was nota bene op uitnodiging van de informateur zelf, die hiervoor in zijn bericht aan de raad d.d. 22 april ruimte bood.

GDP heeft toen samen met het CDA direct aangegeven daarvan graag gebruik te willen maken en informeerde daarover ook de rest van de raad, het college, de griffier en de gemeentesecretaris. Vervolgens heeft de fractievoorzitter van het GDP, op advies van de griffier, dit verzoek bij het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering in formele zin herhaald.

Tijdens de raadsvergadering bleek de informateur/wethouder Geert-Jan Hendriks echter zelf helemaal niet aanwezig te zijn. Hij liet, ondanks zijn eigen uitnodiging, verstek gaan en koos ervoor liever te gaan kamperen.

De coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks en Hart voor BNM deden het vervolgens voorkomen alsof dit verzoek een totale verrassing was en zij zagen ook geen noodzaak om hierover nog dezelfde avond een debat te voeren.

In plaats daarvan werd GDP ten onrechte van alles voor de voeten geworpen, waaronder de manier waarop het onderwerp onder de aandacht van de raad is gebracht. Een dubieuze gang van zaken, die getuigt van minachting richting de oppositie.

Door geen enkele ruimte te bieden aan de oppositie om het debat te voeren over de coalitievorming en het GDP dit verzoek zelfs kwalijk te nemen, wordt het democratisch proces geweld aangedaan. En dat is zorgelijk.

De fractie van Goois Democratisch Platform bleef dan ook verbijsterd achter en heeft vervolgens besloten niet verder deel te willen nemen aan de beraadslagingen. Het lijkt inmiddels een trend dat de oppositie, waaronder de als grootst gekozen partij, in Gooise Meren niets wordt gegund.  Dat kritiek uit den boze is en wordt vermeden en daarmee de bestuurscultuur binnen de gemeente steeds bedenkelijkere vormen aanneemt.

Kijk hier het debat terug (vanaf minuut 22:12)

Lees ook: Het draait in Gooise Meren niet meer om de waarheid…..