Skip to main content

21-11-2017 Noordhollands Dagblad 
Eigen OV-dienst opzetten
Politieke partijen in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen staan positief tegenover het plan om te onderzoeken of er een gezamenlijke ov-dienst kan worden opgezet.

Oud-bestuurslid Edwin de Hond van Rover heeft in een brief aan de gemeenteraden geopperd om een dergelijk ’ov-product’ op te starten en dit als gemeenten te gaan exploiteren. Volgens De Hond laten busvervoerder Connexxion en de Provincie Noord-Holland momenteel steken vallen op het gebied van het openbaar vervoer, en kunnen de gemeenten het beter zelf oppakken. ,,Daar zouden wij zeker voor zijn’’, aldus fractievoorzitter Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder. ,,De service brokkelt steeds verder af en we moeten nu zeggen: tot hier en niet verder. Ik denk dat het zeker het onderzoeken waard is.’’

Jip Pankras van Senioren Hollands Kroon is het daarmee eens: ,,Wij hebben vier jaar geleden al gezegd dat we moeten komen tot een fijnmazig netwerk voor het openbaar vervoer, een samenwerking met andere gemeenten zou hiertoe kunnen leiden.’’ En ook Peter Reenders van de Stadspartij Den Helder laat zich positief uit over het idee: ,,Maar het moet wel rendabel zijn.’’ Hans Heddes (PvdA Schagen): ,,Voor het vervoer in onze 25 kernen zijn wij nu overgeleverd aan Connexxion. Kijken naar alternatief lijkt mij zeer zinvol.’’ Henk van Gameren (Lada) in Hollands Kroon: ,,Primair is busvervoer een taak van de provincie, maar als ze wat laten liggen, omarmen we zeker initiatieven van inwoners.’’ Voorman Jonne van de Beek van VVD Schagen vindt het idee minder geslaagd: ,,We juichen ondernemerschap toe, maar het is geen taak van de overheid om zoiets op poten te zetten. Maar er mag wel meer concurrentie komen.’’

De Hond had het idee om ook sociale werkplaats Noorderkwartier bij het plan te betrekken. Woordvoerder Willem Zeijlmans zegt nog van niets te weten: ,,Maar wij zijn niet geïnteresseerd. Noorderkwartier is druk met de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening, ’beschut werk’. Dat is onze primaire taak, de organisatie van openbaar vervoer ligt bij de provincie.’’

Auteur: Bo-Anne van Egmond