Skip to main content

23-07-2015 Gooi en Eembode¬† Er komt geen nieuw asielzoekerscentrum op Crailo. ‘Een nieuw asielzoekerscentrum (AZC) bij de Kolonel Palmkazerne zou een aanzienlijke vertraging betekenen voor de ontwikkeling van terrein’, meldt de provincie Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten zeggen de noodzaak van huisvesting van asielzoekers en het tekort aan geschikte locaties in te zien, maar gaan niet in op het verzoek van het COA om Crailo opnieuw beschikbaar te stellen voor een AZC. De provincie is bereid om het COA te helpen zoeken naar alternatieve locaties.

Het COA had opnieuw interesse in het vestigen van een AZC op Crailo. Nu voor een periode van tien jaar op het gedeelte van de Palmkazerne. Uit de markconsultatie blijkt dat daar een grote beperkende invloed vanuit zou gaan op de ontwikkeling en de verkoopbaarheid van de andere delen van Crailo. Bovendien hebben marktpartijen juist interesse in het beeldbepalende gedeelte van deze kazerne, dat aansluit op de bebouwde kom van Bussum.

Tot 2012 zijn in het zuidoosten van het terrein jarenlang asielzoekers opgevangen. Toen vonden op Crailo geen andere activiteiten plaats. De situatie is nu sterk veranderd: de ontwikkeling van het terrein wordt voorbereid, het regionale oefencentrum van de Veiligheidsregio is er gevestigd en veel gebouwen waar asielzoekers woonden zijn gesloopt. Verder wordt om bouwactiviteiten mogelijk te maken, gezocht naar mogelijke achtergebleven vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.

De marktpartijen hebben grote interesse in het bouwen van woningen in Crailo-Noord, blijkt uit een marktconsultatie. De provincie Noord-Holland wil dit jaar starten met de verkoopprocedure van het Crailo-terrein ten noordwesten van het ‘Gebed zonder End’.

De provincie is eigenaar van het voormalig defensieterrein en heeft de ontwikkeling ervan de afgelopen jaren voorbereid in overleg met de gemeenten Hilversum, Bussum en Laren. De provincie wil de gronden verkopen aan partijen die het gebied verder ontwikkelen.