Skip to main content

De Kracht van Lokaal in de Provincie

De kracht van de lokale partijen in onze provincie kan nog beter doorklinken dankzij OPNL en in ons geval ook OPNH (Onafhankelijke Politiek Noord-Holland).

Wij staan als lokale partijen dichtbij de inwoners van onze gemeenten en dus van onze provincie. Omdat onze basis wordt gevormd door uitsluitend lokale partijen zijn wij niet gebonden aan landelijke partij-doctrines. Daardoor kunnen we zelfstandig handelen op de onderwerpen die wij als belangrijk achten.

Daarbij zien we onze gemeenschappelijke belangen. Hoewel er natuurlijk lokale verschillen zijn, hebben we punten die ons allemaal aangaan in de provincie. Denk aan de relatie tussen woningbouw en natuur, bereikbaarheid en werkgelegenheid.

Met OPNH krijgen ook de “buitengebieden” meer stem in de Provinciale Staten en is er meer balans in de besluitvorming. De grote steden als Amsterdam krijgen daardoor meer ‘weerwerk’.

Bovendien koppelen wij – bij belangrijke issues bijvoorbeeld – gemakkelijker terug aan onze achterban. Omdat we lokaal nog steeds nauw zijn verbonden aan onze eigen partij.

Dat is de kracht van Lokaal in de Provincie.