Skip to main content

24-12-2015  Gooi- en Eembode Eemnes wil wel samenwerken met Huizen, maar ziet een bestuurlijke samensmelting van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (HBEL) niet zitten. Een fusie van alleen de BEL-gemeenten is voor Eemnes wel bespreekbaar. Dat heeft de Eemnesser burgemeester Roland van Benthem begin december duidelijk gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg met burgemeesters Fons Hertog (Huizen), Elbert Roest (Laren) en Joan de Zwart (Blaricum), en Commissaris van de Koning Johan Remkes (provincie Noord-Holland).
In een verslag van de bespreking op 2 december waarover deze krant beschikt meldt de Huizer burgemeester Fons Hertog dat zijn gemeenteraad nog geen voortgang ziet bij de (eerder geadviseerde) intensievere samenwerking met de BEL. Als mogelijke samenwerkingsvorm noemt hij het bestuurlijk model waarvoor Amstelveen en Aalsmeer hebben gekozen, de zogeheten centrumgemeente-optie. De gemeenten zijn zelfstandig, maar de ambtenaren zouden dan in dienst van Huizen komen.

Hertog wil, net als de andere burgemeesters, weten waar het door Remkes aangekondigde bestuurskrachtonderzoek toe moet leiden. Met dit onderzoek wordt de kwaliteit van de gemeentebesturen gemeten.

Remkes sluit niet uit dat herindeling van de gemeenten de uitkomst van aangekondigde bestuurskrachtmeting zal zijn. ‘De provincie start zo’n procedure niet onzorgvuldig. Als er niet het beeld was dat er in het Gooi en de Vechtstreek stappen nodig waren, zou onderzoek niet nodig zijn. Huizen en de BEL hebben geen acuut probleem. Er is op korte termijn geen probleem in bestuurlijke verhoudingen. De komst van Gooise Meren zal echter andere bestuurlijke verhoudingen in de regio scheppen.’

Roest is voor een BEL-fusieproces. De Zwart geeft daaraan ook de voorkeur, ‘maar schat in dat Blaricum bereid is een proces Blaricum-Laren-Huizen positief te bezien.’ Van Benthem komt dan met de eerder geciteerde constatering dat een BEL-fusie bespreekbaar is, maar niet een fusie met Huizen. Wel samenwerking. Volgens het gespreksverslag constateert hij ‘dat in gesprekken over samenwerking, Huizen erg content is met de eigen kwaliteit en dit als norm wil nemen. Concluderend: fusie BEL is bespreekbaar, maar de bevolking moet worden geraadpleegd. Op termijn ziet men liever één Gooiland ontstaan.’

Remkes erkent dat het trekken aan een dood paard zal worden als Eemnes en de provincie Utrecht, waar Eemnes onder valt, niet voor een herindeling zouden voelen. De Commissaris van de Koning ziet geen draagvlak voor één Gooiland. Hij zet daarom liever in op drie sterke blokken in het Gooi.

(c) Gooi- en Eembode 2015 alle rechten voorbehouden
Andere kranten: Gooi- en Eembode