Skip to main content

Energietransitie

De energietransitie moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. OPNH is van mening dat zolang er nog geen goede alternatieven zijn voor gas, Noord -Holland hier niet vanaf moet gaan. Elektrificatie van de samenleving is met alleen zonneweides en windturbines niet haalbaar. Indien we van het gas af gaan, gaan we wel drie keer meer stroom verbruiken dan nu. En als er geen alternatieven zijn is OPNH van mening dat wij deze schone brandstof niet in de ban moeten doen. Landen als Duitsland en Portugal gaan zelfs gas als brandstof invoeren.

Standpunt OPNH:

  • Duurzame energie moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.

Zoals gezegd, de energietransitie moet realistisch haalbaar en betaalbaar zijn. Het kan alleen een succes worden als er draagkracht is bij de burgers. Het moet dus niet veel meer gaan kosten. Dit is te realiseren als overheid, banken en bedrijven de handen in elkaar slaan.

In 2030 willen we van aardgas af zijn. Overheid moet dus vaart zetten achter waterstofgas. Het huidige gasnet kan dan met wat aanpassingen geschikt worden gemaakt. Daarnaast is het ook niet ondenkbaar dat de Europese commissie aardgas als duurzaam gaat aanmerken.

Lokale overheden moeten zich beperken tot aanpassen lokale elektriciteitsnet en isolatie woningen. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Bedrijven en banken moeten een product bedenken dat als een burger een nieuw, al dan niet hybride warmte systeem aanschaft, de maandelijkse kosten gelijk zijn aan de afschrijving of aflossing. Dan maakt het de burger niet uit wat hij plaatst. Maar hij wil niet meer investeren dan wat hij kwijt zou zijn bij vervanging van zijn oude gas combi-ketel.

OPNH zal de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie en energiebesparing ondersteunen zolang het voor de burgers betaalbaar blijft en plannen op dat gebied realistisch en haalbaar zijn.

OPNH wil ook een duurzaamheidsfonds bij de provincie waar het jaarlijkse divident in wordt gestort van de aandelen Aliander die de provincie Noord-Holland ontvangt. Dit fonds wordt dan ingezet voor duurzaamheid projecten/idee├źn die de gemeenschap dienen.