Skip to main content

12-12-2018 FD.nl Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid gaat verkennen om duurzame energieprojecten in het buitenland te gebruiken voor het behalen van de duurzame-energieopwekkingsdoelstelling in Nederland.
Een motie van Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) hierover is dinsdag aangenomen.

De motie roept het kabinet op te kijken hoe het zogenoemde Joint Project Mechanism van de EU ingezet kan worden. Dat is een door de Europese Commissie gecreëerd instrument dat lidstaten in staat stelt om gezamenlijk een hernieuwbaar energieproject te ontwikkelen en te bouwen en de stroomproductie ervan te delen zodat duurzame energie doelen kunnen worden gehaald.

Worsteling om duurzame energiedoelen te halen
Het is daarbij niet nodig dat er fysiek transport van de opgewekte stroom plaatsvindt tussen de lidstaten. De opgewekte elektriciteit wordt geregistreerd, toegekend aan de adopterende lidstaat en ingevoerd in het elektriciteitsnet van de EU.
Volgens Mulder en Sienot kan het een interessante oplossing zijn, omdat Nederland worstelt om zijn doelen te halen. Nederland moet in 2020 14% van zijn energie produceren uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, windturbines, biomassa en waterkracht. Die doelstelling is vastgelegd in het Energieakkoord en volgt uit een bindende Europese Richtlijn uit 2009. Bij de laatste tussenstand eind 2017 stond de teller op 6,56%, vergeleken met 5,98% in 2016.

Draai van Wiebes
Als Nederland zijn doelen niet haalt moet ons land aanvullende maatregelen nemen en riskeert het een EU-boete die in de honderden miljoenen euro’s kan lopen.
Wiebes zag tot nu toe niets in een gezamenlijk buitenlands project. Hij liet eerder via zijn woordvoerder weten dat hij zich inzet om de doelen uit het Energieakkoord binnen Nederland te realiseren. Maar eind november zette hij opeens toch de deur open voor buitenlandse projecten. ‘Ik sta daar op zich niet afwijzend tegenover’, zei hij in de Kamer.

‘Voor het blok zetten’
‘We zien allemaal dat het puur nationaal houden van een ambitie niet per se bijdraagt aan het succes. We hebben wel een nationale ambitie gesteld in het regeerakkoord. Dat hebben we ook gedaan om het niet al te makkelijk te maken om te zeggen: o, dat gebeurt elders wel. Dus je moet jezelf ook een beetje voor het blok zetten maar je moet daarna open staan voor mogelijkheden om dat op een innovatieve manier met, door of in het buitenland te realiseren’, aldus Wiebes.
[…] Ik denk dat we op termijn dit soort mogelijkheden helemaal niet moeten uitsluiten. […] Laten we zeggen dat we hiervoor moeten openstaan en dat we de mogelijkheden die langskomen serieus moeten bekijken.’

Nero-project in Roemenië
Er bestaat al een concreet project: Nero in Roemenië. Dat is een Nederlands project om een groot windpark te realiseren in Roemenië. Via de Europese joint-projectregeling zou Nederland het vermogen van het park mogen optellen bij het eigen binnenlandse vermogen. Alle vergunningen in Roemenië zijn rond en het project heeft aanbevelingsbrieven van de overheid en alle betrokken gemeenten in Roemenië’, aldus Markus Vrieling, adviseur bij het project eerder in het FD.

Andere EU-landen die achterblijven bij hun duurzame energiedoelen hebben al maatregelen genomen. Luxemburg, dat net als Nederland onderaan de ranglijst van duurzame energie bungelt, sloot vorig jaar al een overeenkomst met zowel Estland als Litouwen. Die Baltische staten hebben hun duurzame energiedoelstellingen voor 2020 al gehaald en verkopen een deel van hun overschotten aan Luxemburg.
Ierland houdt ondertussen rekening met honderden miljoenen extra kosten, omdat het de duurzame energiedoelen waarschijnlijk niet gaat halen.

Auteur: Bert van Dijk

Copyright 2018 FD Mediagroep BV All Rights Reserved