Skip to main content

19-01-2018 Wieringer Courant Toen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangaf de Havendijk te moeten verhogen, greep de gemeente dit aan voor een herinrichting van het havengebied van Den Oever. Een van de onderdelen daarvan was de verplaatsing van het dok naar de overkant van de Vissershaven, bij het havenkantoor, waar het van plaats zou ruilen met de historische Wieringer vaartuigen. Die zouden daar een mooi geheel vormen met het peilschaalhuisje en het zou de recreatie dichter bij het dorp brengen. Dokbedrijf Luyt was nooit van plan naar een andere plek in de haven te verhuizen, maar zwichtte voor het algemeen belang van de opwaardering van de Vissershaven ten behoeve van het toerisme.

Geen nadeel
Daarbij werd afgesproken dat het bedrijf er geen nadeel van zou ondervinden. De noodzaak van een nieuw dok diende zich al een tijdje aan en zou worden ondersteund met twee subsidies van anderhalve ton, respectievelijk van de provincie Noord-Holland en van de Europese Unie. Echter, door het uitstel van de dijkversterking – door moeizame onderhandelingen met de visafslag, aanwonenden en nog andere partijen – verliep de termijn waarbinnen de nieuwe, duurzame scheepslift – geschatte kosten ruim een miljoen euro – gebouwd had moeten worden en daardoor kan Luyt naar de subsidie fluiten.

Meer kosten
Bij die drie ton blijft het overigens niet. De aannemer die de scheepslift zou bouwen, heeft zich gericht op andere werkzaamheden. Een eventueel nieuw contract zal aanzienlijk duurder uitvallen, doordat de kostenstijgingen van materialen qua snelheid niet zijn bij te houden. Bovendien blijkt nu dat de kade op de nieuwe plek vijf centimeter lager ligt, waardoor daar sneller water op de kant komt bij een stormvloed en Luyt meer werkdagen verlet zal hebben. Daarnaast berekent de gemeente op de nieuwe plek zes keer zo veel kadehuur (bijna 15.000 euro) en zijn er geen nutsvoorzieningen.

Briefwisseling
De gemeente kwam uiteindelijk, na een moeizame briefwisseling, dinsdag met een aanbod van 125.000 euro. De Ouderenunie Noord-Holland wil dat de provincie haar deel van de ingetrokken subsidie – 150.000 euro – alsnog beschikbaar stelt en heeft daarvoor vanuit de Provinciale Statenfractie schriftelijke vragen gesteld.

Jeff Leever
,,Er zit dertig miljoen in het programma De Kop Werkt,’ zegt Jeff Leever – lid van deze fractie en van de Senioren Hollands Kroon in de gemeenteraad, bovendien. ,,De haven van Den Oever maakt daar deel van uit, dus moet dat geld op tafel kunnen komen.’