Skip to main content

Groeistuipen & Slagkracht OPNH

 

Met de nieuwe politieke partijen die lid zijn geworden van OPNH, zitten we nu op ongeveer 1000 leden. Nog altijd komen er aanvragen binnen van potentiële partijen en individuen. Naast het stroomlijnen daarvan vragen de aanstaande verkiezingen heel veel inzet en daar zal ook de focus op moeten liggen. We hebben tot op heden weinig tijd gestoken in campagne, kandidaten en programma, door de beperkte bezetting van het partijbestuur. Nu moeten we prioriteit geven aan campagne, kandidaten en programma. We moeten mensen inzetten op deze drie onderwerpen. Dat nieuwe partijen geïnteresseerd zijn is goed, maar we gaan niet meer actief werven.

De individuele leden zijn onze gezamenlijke slagkracht; zij weten samen wat de politiek van onderop is. Leden kunnen in hun eigen netwerk stemadvies geven: stem op OPNH. Naar verwachting behalen we minimaal 1 zetel in de PS waarmee OPNH ook medebepalend is bij  de keuze van een Senator in de Eerste Kamer. Ook daardoor krijgen we meer financiële middelen en kunnen we de OPNH verder uitbouwen.