Skip to main content

21-10-2015 Volkskrant Het eerste stukje van de omstreden grond van projectontwikkelaarsfamilie Poot is verkocht voor 38 miljoen. Daarmee is de jarenlange strijd met de overheid en Schiphol echt voorbij. Het bedrijf Chipshol van de familie Poot heeft een eerste stuk grond rond Schiphol verkocht. Het stuk grond is voor 38 miljoen euro verkocht aan een Frans vastgoedfonds, dat er een groot logistiek centrum op gaat bouwen. Dat maakte Chipshol gisteren bekend.

Met de verkoop en de bouwplannen van het Franse bedrijf komt een einde aan een strijd van ruim twintig jaar van vader en zoon Jan en Peter Poot tegen Schiphol en de Nederlandse staat. Die hebben volgens Chipshol jarenlang hun plannen gedwarsboomd, omdat Schiphol zelf het gebied rondom de luchthaven wilde ontwikkelen. De oud-planoloog van de provincie Zuid-Holland kocht in de jaren negentig grond rond Schiphol om er een soort stad te ontwikkelen met winkels, kantoren en woningen.

Van die plannen kwam weinig terecht, waarna Chipshol de ene na de andere juridische procedure voerde tegen onder andere de Nederlandse staat, Schiphol, voormalige zakenpartners en de rechterlijke macht. Vorig jaar zomer liet de familie Poot weten dat ze haar strijd opgaf en de grond in de verkoop deed. De Poots hopen er rond de 250 miljoen euro voor te krijgen.

Het eerste deel dat nu verkocht is, betreft het Groenenberg-terrein, vernoemd naar de boer van wie Chipshol het kocht. Het gaat om circa 21 hectare, ongeveer 30 voetbalvelden. Het gedoe rond dit lapje grond is illustratief voor de strijd van de familie Poot. Chipshol wilde deze agrarische grond bebouwen, maar daarvoor moest de gemeente Haarlemmermeer de bestemming wijzigen.

Na jarenlange procedures keurde de Raad van State in september 2002 deze wijziging goed. In februari 2003 kreeg Poot van de gemeente Haarlemmermeer een bouwvergunning. Maar een week later legde staatssecretaris Melanie Schultz van Verkeer en Waterstaat een bouwverbod op, op verzoek van Schiphol. De geplande kantoren van Poot zouden het luchtverkeer in gevaar brengen.

Hierna volgden handenvol juridische procedures. Rechters oordeelden dat Chipshol inderdaad was tegengewerkt. De gemeente Haarlemmermeer schikte en betaalde Chipshol 1 miljoen euro. De provincie Noord-Holland betaalde 12 miljoen euro. En luchthaven Schiphol moest van de rechtbank 16 miljoen euro overmaken.

Pas afgelopen zomer oordeelde de Raad van State dat het ministerie van Infrastructuur binnen twee weken een verklaring moest afgeven van geen bezwaar voor het bebouwen van het terrein. Dat gaat het Franse bedrijf AEW nu doen. Chipshol laat weten dat het met verschillende buitenlandse partijen in onderhandeling is over de verkoop van andere stukken grond rond de luchthaven.

Chipshol kan de opbrengst van de verkoop overigens goed gebruiken voor het aflossen van een grote hoeveelheid schuld die het bedrijf nog heeft, in totaal rond de 80 miljoen euro. De grootste schuldeiser van Chipshol is de familie Nefkens, van projectontwikkelaar en architect Harry Nefkens. Hij verstrekte in totaal 42 miljoen euro aan Chipshol, blijkt uit hypotheekaktes. Die leningen verliepen deze maand, maar zoon Robert Nefkens laat weten dat ze ‘in goede overeenstemming verlengd zijn met twee jaar’. ‘Er is geen druk voor Chipshol om af te lossen.’

auteur Tom Kreling

(c) De Volkskrant 2015 alle rechten voorbehouden