Skip to main content

21-03-2018 Laarder Courant de Bel Larens Behoud heeft in het Wob-verzoek voor meer openheid over de besluitvorming rond de voorgenomen fusie van Blaricum, Laren en Huizen door Gedeputeerde Staten (GS) gedeeltelijk gelijk gekregen.

Rapport HAC
Dat blijkt uit het rapport van de onafhankelijke Hoor-en Adviescommissie. Het ging om een eenvoudig verzoek om totale openheid te krijgen over de besluitvorming op 7 november 2017 over de Arhi-procedure, de herindelingsprocedure Gooi en Vechtstreek binnen Gedeputeerde Staten, het bestuurscollege van de provincie Noord-Holland. Larens Behoud had herhaaldelijk om een toelichting gevraagd en de provincie bleef dat weigeren.

Prutswerk
Op 22 februari hield Leo Janssen een gloedvol betoog voor de Hoor-en Adviescommissie. GS moeten nu het huiswerk eens dunnetjes overdoen van de commissie. Een aantal documenten dienen GS opnieuw te motiveren en een aantal moet (deels) openbaar worden. Leo Janssen, secretaris van Larens Behoud: “Gedeputeerde Staten hebben dus prutswerk geleverd en alles te gemakkelijk onder het tapijt van art. 11 Wob geschoven. ”