Skip to main content

21-11-2018 Gooi en Eemlander Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben de fusie van gemeenten in het Gooi beëindigd. Dat heeft de provincie woensdagochtend bekend gemaakt. Het gaat om de geplande fusie van Huizen, Blaricum en Laren en het samengaan van Wijdemeren en Hilversum.
Reden voor het stopzetten is het ontwerpplan voor de gemeentelijke herindeling dat minister Ollongren naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg heeft gestuurd.

Anders dan de provincie op basis van het regeerakkoord had verwacht, wordt haar rol bij de herindeling niet versterkt.
,,Wij hadden gerekend op een aanscherping, maar het is de andere kant opgegaan’’, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek. ,,De procedures voor de herindeling in Gooi en Vechtstreek zijn destijds begonnen op aanwijzing van de toenmalig minister van binnenlandse zaken. ,,Die was tot de conclusie gekomen dat de regionale bestuurskracht van een aantal gemeenten in deze regio onvoldoende was. Sindsdien is er veel tijd en energie in die herindeling gestopt en nu worden tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd’’, zegt Van der Hoek teleurgesteld. Hij was ervan uitgegaan dat voor de al lopende procedures nog het oude beleid zou gelden.

Hij schat in dat het met het nieuwe beleidskader heel moeilijk zal worden om de al in gang gezette herindelingen er doorheen te krijgen bij de minister en het parlement. ,,In het vorige beleidskader gold gebrek aan regionale bestuurskracht als een criterium. Daarvan is nu geen sprake meer. In het nieuwe beleidsplan speelt gebrek aan bestuurskracht alleen nog een rol als een gemeente financieel zo ongeveer door haar hoeven zakt.’’ Reden voor de provincie om het bijltje er bij neer te gooien, nog voordat het beleidskader definitief is geworden. GS verwachten niet dat Ollongren nog tot andere inzichten zal komen en willen de betrokken gemeenten niet langer in onzekerheid laten.

Van der Hoek: ,,Het is nou aan de gemeenten én aan de minister. Bij hen ligt nu de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen voor de bestuurskrachtproblemen. De minister zegt daarvoor andere mogelijkheden te zien. Dat moeten we afwachten. En als dat nodig is, willen we aan dat proces heus nog wel bijdrage leveren.’’
Op de fusie van Weesp en Amsterdam heeft deze beslissing geen invloed. Een herindeling (de zogeheten arhi-procedure) is daar nog niet officieel in gang gezet en die wordt bovendien gedragen door beide betrokken gemeenten.
Ik weet meer