Skip to main content

19-01-2019 De Telegraaf Analyse Rabo: Kosten volstrekt onduidelijk. Het klimaatakkoord is een financiële gatenkaas. Veel kosten zijn ongedekt of verborgen en onduidelijk is wie ervoor opdraait.
Daardoor zal het Centraal Planbureau (CPB) niet kunnen berekenen hoeveel lasten de burgers op hun nek gaan krijgen.

Die conclusie is te trekken uit de grondige kostenanalyse die het economisch bureau van de Rabobank heeft gemaakt op verzoek van De Telegraaf. De Rabo-economen voorzien dat de doorrekening van het CPB ’complex en incompleet’ zal zijn. Die doorrekening wordt na de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart) voorzien.

In politiek Den Haag woedt een hevige strijd over de kostenverdeling van het klimaatbeleid. Deze week zei premier Rutte dat uit de doorrekening van het CPB moet blijken dat ’het bedrijfsleven fair meedoet’. Maar die lastenverdeling is helemaal niet te maken, stelt de Rabo-analyse. „Veel kosten van het klimaatakkoord zullen ook over drie maanden niet duidelijk zijn”, zeggen de economen over de CPB-exercitie.

Tal van kostenposten zijn nog verborgen in de 600 voorstellen van het klimaatakkoord van Ed Nijpels. Zo zullen gemeenten en provincies kosten maken voor het verduurzamen van woningen en de omschakeling naar CO2-neutraal busvervoer. Of de burgers via lokale heffingen de rekening gaan betalen, is volstrekt onduidelijk.
Terwijl de coalitie suggereert dat het CPB straks helderheid verschaft, ligt de primaire taak juist bij de politiek zelf. „Bij onduidelijke maatregelen of ongedekte uitgaven zullen aanvullende beslissingen van het kabinet nodig zijn”, aldus de Rabo-economen. „Pas dan kan ook worden gezegd bij wie de kosten terechtkomen.”

Auteur: Martin Visser