Skip to main content

17-03-2018 Noordhollands Dagblad In het ’hoofdpijndossier’ over machinefabriek/dokbedrijf Luyt in Den Oever heeft Hollands Kroon een blunder begaan. Dat is de stellige overtuiging van Jeff Leever uit Wieringerwerf.
Hij is Statenlid van Ouderenpartij Noord-Holland en raadslid van Senioren Hollands Kroon. Luyt is drie ton (Europese en provinciale) subsidie misgelopen, bedoeld voor verplaatsing en nieuwbouw van een schepenlift. Dit omdat het project, vanwege uitstel van de dijkverzwaring in Den Oever, niet voor 2016 is uitgevoerd. Volgens Leever was Hollands Kroon begin 2014 al op de hoogte dat de dijkwerkzaamheden flinke vertraging zouden oplopen.

De gemeente heeft volgens de politicus toen verzuimd de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (subsidieverstrekker) hiervan direct op de hoogte te stellen en om uitstel te vragen. De gemeente heeft de subsidie-aanvraag voorbereid en was volgens Leever destijds de zogeheten ’penvoerder’: het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Die rol is later overgedragen aan Luyt. De termijn om de subsidie voor langere periode op te laten schorten en alsnog veilig te stellen, was toen al verstreken. In de ogen van Leever, die Statenvragen over de kwestie heeft gesteld, moeten Hollands Kroon en de provincie alles op alles zetten om Luyt alsnog aan de drie ton te helpen. Namens de gemeente Hollands Kroon wilde gisteren niemand op zijn beschuldiging reageren.