Skip to main content

25-03-2016 Gooi- en Eemlander Politici en bestuurders in Huizen en Blaricum reageren teleurgesteld en verontwaardigd over het afblazen van ’hun’ alternatief voor de vrije busbaan in het Gooi. ’Meerijden via ’t Merk is geen optie meer’, vatte de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post woensdag de conclusie van de stuurgroep HOV in ’t Gooi samen. De Blaricumse wethouder Liesbeth Boersen – die als gast bij de stuurgroepvergadering aanwezig was – reageert teleurgesteld op het afblazen van ’t Merk. De Huizer wethouder Gerrit Pas maakt wél deel uit van de stuurgroep. “Ik heb laten aantekenen dat Huizen zich niet kan vinden in de concluderende samenvatting”, stelt hij in een korte schriftelijke verklaring. Politieke partijen in Huizen en Blaricum reageren kritisch op het HOV-besluit; slechts de VVD-fracties zijn positief.

Blaricum
In Blaricum zijn de coalitiefracties zwaar teleurgesteld over het afwijzen van het meerijden van de snelle bus via het Merktracé. Hart voor Blaricum, de coalitiepartij die met een laatste hoopgevende, verkeersoplossing voor de halte carpoolplaats kwam, is nog strijdvaardig. Fractievoorzitter Carien Bölger: ,,De verschillen zijn mini-minimaal. We zullen de onderliggende berekeningen/prognoses nog eens goed bekijken op consequenties. Voor wij inhoudelijk reageren, stellen we ons voor dat er samen met Huizen wordt overlegd door de beide colleges over de consequenties van de mededelingen die wij via wethouder Boersen ontvingen na de stuurgroepvergadering. Als coalitiegenoten zitten we ook binnenkort hierover om de tafel.’’ De andere grote lokale coalitiepartij, De Blaricumse Partij, kijkt al verder. Fractievoorzitter Bea Kukupessy: ,,Het is heel teleurstellend dat de meerijdvariant over het Merk is afgevallen, vooral omdat we zo enthousiast waren over deze nieuwe variant. Een vrije busbaan blijven wij afwijzen dus rest ons de meerijdvariant Meent. We moeten nu kijken hoe we met meerijdvariant Meent er het beste voor onze inwoners uit kunnen halen.’’

Coalitiepartij CDA denkt ook die kant op. Gerard Knoop: “Nu wordt het zaak met de provincie te spreken over een zo gunstig mogelijke afwikkeling voor Blaricum.” D66 houdt het kort, Carin rancken: ,,D66 is ervan overtuigd dat er nu voldoende uitgebreid onderzoek is gedaan.”
De VVD Blaricum is duidelijk. Rosmarijn Boender: ,,De VVD vindt dat als de gemeente een onafhankelijk onderzoek laat doen door experts, met geld van de inwoners, dat de uitslag hiervan dan ook gerespecteerd moet worden. De VVD is dan ook niet verbaasd over het standpunt van de stuurgroep dat een HOV-meerijdvariant over ’t Merk op geen enkele manier mogelijk is. Nu blijkt wederom, in het zoveelste onderzoek, en veel gemeenschapsgeld verder, dat het Merktracé niet HOV-waardig gemaakt kan worden, zelfs niet met een investering van, naar wij begrepen van de wethouder, 1,5-2 miljoen euro publiek geld van onze eigen inwoners. Die variant is wat ons betreft dus van de baan.’’
,,Uit de twee Meenttracé-opties moet dan dus de meest optimale voor Blaricum gekozen worden. Daarbij zien wij een verlaagd tracé langs de Stroomzijde als veiligste variant. Bovendien vermindert deze verlaging de overlast voor de buurt en direct aanwonenden, zowel qua zicht, stof als geluid.’’
,,VVD ziet nu graag dat Blaricum actief kan gaan meepraten in de Stuurgroep HOV. Dan zijn we in staat nog invloed uit te oefenen op het eindresultaat. Onderhandeling over de wederzijdse voorwaarden voor toetreding dienen wat de VVD betreft dan ook zo snel mogelijk te worden ingezet.’’
,,Wat VVD betreft wordt er geen geld van onze eigen inwoners uitgegeven aan HOV-optimalisatie-maatregelen, welke voor de provincie niet als toekomstbestendig worden aangemerkt.’

Huizen
’Onbegrijpelijk’, ’arrogant’, ’onverkoopbaar’, ’voorbarig’: Huizer politici reageren heel kritisch op het besluit van de HOV-stuurgroep.

Fractievoorzitters van zowel coalitie- als oppositiepartijen zijn onaangenaam verrast door het in de prullenbak verdwijnen van de meerijdvariant via ’t Merk. ’Heel voorbarig’, vindt Wessel Doorn (ChristenUnie). ,,De kruising Stichtseweg/Randweg is in alle varianten het knelpunt. Dus de vertraging die daar ontstaat kan geen argument zijn om het Merk af te wijzen. Beter kan de stuurgroep kijken naar wat optimalisatie oplevert, en niet bij voorbaat een variant naar de prullenbak verwijzen.” Doorn wijst erop, dat de ’meerijdvarianten’ nauwelijks tijdverlies opleveren, maar wél heel veel geld besparen. ,,Maar blijkbaar hebben bestuurders er geen moeite mee een bak geld in een heilloos project te storten. Inhoud, geld en draagvlak doen er niet toe. Dit is een puur politieke beslissing. Ik vraag me echt af waar de gedeputeerde mee bezig is.”

Ook Paul Lekkerkerker (D66) wijst op het problematische kruispunt. ,,Met de discussie over de diverse varianten zijn we problemen aan het oplossen die er niet zijn.” Het besluit van de stuurgroep noemt hij ’onbegrijpelijk en onverkoopbaar’. ,,En elk onderzoek heeft weer een andere uitkomst.”
Maarten Hoelscher, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA, wijst op de ruim 3300 handtekeningen tegen de vrije busbaan in Huizen en Blaricum die woensdag, voorafgaand aan de stuurgroepvergadering, aan gedeputeerde Post zijn overhandigd. ,,Men heeft blijkbaar schijt aan dit initiatief. Een heel slecht signaal richting burgers. Schandalig.” De provincie drukt haar zin door, constateert Hoelscher. ,,Als gekozen volksvertegenwoordigers moeten wij de HOV-afspraken verscheuren: die busbaan komt er niet.” Al gemaakte kosten moeten door de betrokken overheden worden betaald. Dat de provincie ’gedreigd’ heeft met een schadeclaim richting Huizen indien het HOV-project afgeblazen wordt, noemt Hoelscher ’powerplay’ en ’onfatsoenlijk’.
GroenLinks-fractievoorzitter Monica Lemmens is ’verbijsterd’. ,,Waar ooit de discussie over vele minuten ging, hebben we het al een jaar over seconden. Wij kunnen niet aan mensen uitleggen dat daarvoor zoveel geld moet worden besteed, en hun leefomgeving zo ingrijpend aangetast. Er is overduidelijk geen draagvlak voor een busbaan en nu doordrukken getuigt van behoorlijke arrogantie. De miljoenen van de provincie moeten gestopt worden in de plek waar het echt knelt: de kruising Stichtseweg/Randweg. Ook een vrije busbaan gaat dat namelijk niet oplossen.”
Van de VVD komt een heel ander geluid. ,,Wij hebben hebben ons altijd sterk gemaakt voor de HOV-buslijn door het Gooi. Daarom hebben wij in 2014 onze handtekening onder de overeenkomst met de provincie gezet”, stelt fractievoorzitter Jessica Prins.

,,Het is jammer dat al die onderzoeken twee jaar vertraging hebben opgeleverd en heel veel geld hebben gekost. Wij kunnen ons voorstellen dat burgers denken: waarom maken zij zich druk om die tientallen seconden? Maar wij, politici, moeten aan de toekomst van Huizen denken en verder kijken dan de waan van de dag. Het verkeer op dit traject groeit nog steeds; een HOV-bus is een uitkomst in dit deel van Huizen. Wij zijn benieuwd naar de volgende stappen van de wethouder.”

auteur Eddie de Paepe

(c) Gooi- en Eemlander 2016 alle rechten voorbehouden