Skip to main content

07-07-2016 Gooi- en Eembode  Wethouders vijf betrokken gemeenten willen gesprek met provincie. Een verrassende, tactische zet in het uitputtende HOV-steekspel. Buurgemeenten Huizen en Blaricum verklaren eensgezind dat het afblazen van de vrije busbaan een zegen is voor álle betrokkenen.
Na de demonstratie tegen de busbaan op de stoep van het gemeentehuis van Blaricum was het wachten op de uitkomst van het Huizer onderzoek. Er zat druk op: dinsdag zou de Blaricummer raad over de slepende kwestie praten. Een debat dat -zo bleek later- is uitgesteld. Vandaar dat de Huizer verkeerswethouder Gerrit Pas donderdagmiddag de pers bijeen riep. Het bleek opeens te gaan over een fly-over. De bouw van een groot viaduct over de Randweg Oost is volgens bureau Arcadis namelijk de enige manier om meerijden via ’t Merk HOV-waardig te maken.
Dat was vermoedelijk niet de uitkomst waarop Huizen en Blaricum hadden gehoopt. Dat er aan het lastige kruispunt bij de carpoolplaats gesleuteld moet worden voor de Merk-variant was duidelijk. Maar zo’n twaalf meter hoog betonnen ‘kunstwerk’ is wel heel aanwezig.
Is daarvoor wel draagvlak onder omwonenden? Krijg je zo geen extra barrière tussen de twee Blaricums? Hoe zit het met de veilige oversteek voor fietsers en de carpoolers?
De wethouders zagen de boze demonstranten met hun spandoeken al voor zich. ‘Geen betonnen kolos in onze achtertuin!’ ‘Stop de horizonvervuiling!’ ‘Geen grijs maar groen; laat plant en dier het doen!’ ‘Fly-over: opvliegen!’
Goede raad was duur.

Breder bezien
Totdat enkele opmerkingen van Arcadis iedereen aan het denken zette. De onderzoekers stellen namelijk dat de voorgaande HOV-rapporten – inclusief die van henzelf – een verkeerd uitgangspunt hadden. Inzoomen op zo’n ministukje van het tracé Huizen-Hilversum heeft geen enkele zin. Je moet het veel breder zien. Pak er een flink stuk A27 bij en die paar seconden extra op ’t Merk zijn verwaarloosbaar.
Hierop voortbordurend kreeg de tactische zet van beide wethouders gestalte. Door het ‘breder te zien’ schiet het licht op groen voor de Merk-meerijdvariant. Die fly-over is (gelukkig) niet nodig. En dat geldt misschien ook wel voor het merendeel van de ‘optimalisaties’.
Veel belangrijker: ook de geplande vrije busbaan wordt overbodig. Een enorme besparing op het HOV-deelbudget (21 miljoen) voor het tracé Huizen-Blaricum. Waardoor wisselgeld vrijkomt waarmee de steun van Hilversum (vijf ton voor de doorgestreepte fietstunnel bij de Van Linschotenlaan) en Eemnes (twee tot vier ton voor de bushalte aan de A27) kan worden ‘gekocht’.

Overleg provincie
De wethouders van Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum lieten maandag weten met de provincie te willen overleggen om meerijden over ‘t Merk mogelijk te maken, waarbij de snelheid van de bus tussen de haltes wordt bekeken in samenhang met de reistijd over het gehele traject.
Wanneer deze mogelijkheid niet voldoet aan de gestelde HOV-normen pleiten de vijf wethouders voor constructief overleg met alle betrokkenen over meerijden via de ‘Meentvariant’.
Eddie de Paepe

(c) Gooi- en Eembode 2016 alle rechten voorbehouden