Skip to main content

23-03-2017 de Gooi- en Eemlander Gedeputeerde staten van Noord-Holland komen in een brief aan het college van Huizen met een compromis om de impasse rond het HOV-traject in die gemeente te doorbreken.Het voorstel is in lijn met dat waarmee buurgemeente Blaricum onlangs instemde. ’Wij zijn bereid om de scope van het project HOV in ’t Gooi zodanig aan te passen, dat de vrije busbaan (inclusief doorsteek bij de Regentesse) vervangen wordt door de variant Meerijden via de Meent’, aldus gedeputeerde staten. Dit is inclusief de maatregelen om deze oplossing te optimaliseren uit het onderzoek naar deze variant, waarin de snelle bussen mee gaan rijden met het gewone verkeer.

Regentesse-doorsteek
In dat rapport wordt ook voorgesteld om de (omstreden) doorsteek via de Regentesse te optimaliseren. Daar kan wat het provinciebestuur betreft een streep door. Om te worden vervangen door ’het aanleggen van een extra linksafstrook bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg.’ Het een en ander betekent dat de vrije busbaan en de Regentesse-doorsteek niet worden meegenomen in een eventueel op te stellen provinciaal inpassingsplan, stellen gs. De provincie verwacht dat de meerijdvariant via de Meent een jaar of tien zal voldoen aan de norm voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. De rijdtijden van de snelle bussen tussen de haltes worden regelmatig gemeten. Wordt op grondgebied van Huizen niet meer aan de HOV-norm voldaan, dan trekt de provincie aan de bel. Het Huizer college is bereid de dan geconstateerde knelpunten – na overleg met de provincie – binnen een halfjaar op te lossen, zodat weer aan de eisen wordt voldaan.

De provincie belooft op haar beurt mee te werken ’aan het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren’ van oplossingen die ’het gewenste effect hebben’. Maar als Huizen niet of niet tijdig met een geschikte oplossing komt, dan is er een probleem. De gemeente moet de provincie daarvan op de hoogte stellen. En meewerken aan alle maatregelen die de provincie noodzakelijk vindt om de HOV-verbinding in stand te houden.

Overleg
Het compromisvoorstel is gebaseerd op brieven van het Huizer college (van 24 oktober en 7 februari) en overleg tussen wethouder Gerrit Pas en gedeputeerde Elisabeth Post (op 10 februari). ’Wij hopen dat met een bekrachtiging van bovenstaande toezeggingen door uw raad spoedig een einde komt aan de bestuurlijke impasse rondom de uitvoering van het project HOV in ’t Gooi’, aldus gs.

Auteur: Eddie de Paepe