Skip to main content

11-08-2016 Huizer Courant Fractievoorzitter Jeff Leever van de Ouderenpartij Noord-Holland heeft kritiek op gedeputeerde Elisabeth Post. “Ik vind het niet gepast dat mevrouw Post haar veto heeft uitgesproken over dit, naar mijn mening, goed beargumenteerde voorstel. Een veto, terwijl zij voorzitter is van de stuurgroep HOV in ’t Gooi en die heeft een adviesfunctie. Ik vind dit middel van een veto een dictaat.”

Het is Jeff Leever in het verkeerde keelgat geschoten dat zij als voorzitter van de stuurgroep HOV in ’t Gooi het initiatief van de vijf regiowethouders (Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes en Hilversum) om niet alleen de snelheid van bus 320 tussen twee haltes te meten, maar daarbij ook te kijken in samenhang naar de snelheid over een langer traject, heeft genegeerd. Gedeputeerde Elisabeth Post sprak zelfs haar veto uit en houdt vast aan de tijdsnorm tussen twee haltes.

Ongepast
Volgens Jeff Leever moet Gedeputeerde Staten niet langer dralen en kiezen voor het meerijden over ’t Merk op het traject Huizen-Blaricum. Wethouder Gerrit Pas heeft al eerder aangegeven, dat de vrijkomende 21 miljoen van de vrije busbaan dan gebruikt kan worden voor knelpunten elders op het traject.
Nog afgezien van de kap van vele bomen. Jeff Leever ondersteunt dit voorstel door hierover onlangs vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Hij wil daarnaast ook weten welke bedragen aan de gemeentes destijds zijn toegekend. Jeff Leever: “Het geeft volgens hem ook geen pas om op zo’n traject de deeloplossing tussen Huizen en Blaricum bij voorbaat al af te keuren. Als je echt je verstand gebruikt en je de breedgedragen visie van meerijden op ’t Merk bij zowel burgers als bestuur meeneemt, is het ongepast.”

Tussen twee haltes
Volgens Elisabeth Post worden ook bij andere HOV-projecten de rijsnelheden tussen twee haltes gemeten. Dat is volgens haar de procedure en er is dus geen sprake van ongelijke behandeling. Wethouder Gerrit Pas gaf al eerder in een reactie aan dat volgens hem in eerder onderzoek ook niet alleen naar de tijdsnorm tussen twee haltes is gekeken. Jeff Leever: “Dat is denk ik hierbij de provincie niet bekend. Ik waardeer de inbreng en de initiatiefvolle wijze waarop de wethouder van Huizen zich hierin heeft opgesteld. Mijn denkbeelden sluiten hierbij aan. Het is tenslotte gemeenschapsgeld en al jaren is mijn mening dat de HOV op deze wijze geen rendement heeft.”

Werkbezoek eerst
Dat enkele Statenleden niet van alles op de hoogte zijn baart de fractievoorzitter van de Ouderenpartij Noord-Holland zorgen. Jeff Leever: “Bij de vorige verkiezingen zijn er 60% nieuwe raadsleden bijgekomen. Die kennen de dossiers niet. Ik kom in september bij de start van het nieuwe seizoen dan ook met een voorstel om met de Statenleden een werkbezoek aan ’t Gooi te brengen en met vele betrokkenen te spreken over de HOV in ’t Gooi. Eerst pas als dit werkbezoek over de HOV in ’t Gooi is geweest, kunnen we, naar mijn mening, een discussie hebben in de provinciale staten.”

Ludieke actie
Jeff Leever is wel benieuwd naar de opstelling van het CDA. Jeff Leever: “Zij hebben destijds een draai gemaakt door zich uit te spreken voor een stem van de bevolking in dit HOV-proces. Gedeputeerde Jaap Bont (CDA) vond dat als de bevolking overduidelijk tegen is, dat er dan goed naar moest worden geluisterd. Ik bespeur bij de bevolking in ’t Gooi, waaronder Huizen, veel tegenzin tegen deze HOV-lijn met vrije busbaan. Die ludieke actie met oranje linten heb ik erg gewaardeerd.”

Eigen gelijk
Al sinds 2011 heeft de HOV-lijn zijn belangstelling. Het houdt hem en zijn partij bezig. Vooral omdat veel ouderen afhankelijk zijn van goed openbaar vervoer. Jeff Leever: “Gedeputeerde Elisabeth Post ken ik als een halsstarrig iemand. Als ze ergens haar tanden in heeft gezet, dan laat ze niet los. Je zou denken er is toch voortschrijdend inzicht. Bij haar gaat het om het eigen gelijk en haar zin doordrijven.”

Ouderen kwetsbaar
Ook het initiatief van Hart voor Hilversum voor een combinatie van lijn 320 en 150 (is inmiddels op 8 juli opgeheven. red) verdient volgens Leever bestudering. Jeff Leever: “De zorg, vooral voor ouderen in ’t Gooi met een vergrijzende bevolking is een kwetsbaar punt. Met een dergelijke lijn kan je ziekenhuizen voor bezoek goed bereiken. Dit is weer zo’n idee dat verder onderzoek verdient.”