Skip to main content

17-11-2016 HOV Blaricun / Huizen Volgens Jeff Leever, Ouderenpartij NH, wordt het de hoogste tijd, dat de gedeputeerde Post de politieke moed gaat opbrengen en dit ook aan Huizen, Blaricum en de Provinciale Staten van Noord-Holland meedeelt, dat zij het deelproject HOV-Blaricum / Huizen wil gaan uitvoeren op de manier zoals Huizen en Blaricum dat het beste vindt. Al die uitvoeringsvarianten zijn onderzocht en hebben een prima HOV-beoordeling.

Dus exit de vrije busbaan van de provincie, de provincie heeft daar al veel te lang aan vastgehouden en ga verder met het plan van de gemeenten.

Resultaat:
Een besparing van miljoenen euro’s, het wordt dus veel minder dan de genoemde € 118,5 mln en de nu verwachte oplevering 1 april 2021 zal zeker gehaald worden.

Het grootste winstpunt hierbij is echter dat deze gewijzigde aanpak het functioneren van de democratie in deze regio zeer ten goede komt. De burgers krijgen weer het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt. Te lang hebben ze tevergeefs hun plannen naar voren gebracht.