Skip to main content

21-01-2017 de Gooi- en Eemlander Akkoord HOV volgens provincie Noord-Holland ’binnen handbereik’. De aanhouder wint, de gehate vrije busbaan bij Blaricum hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geschrapt. Na gesprekken tussen wethouder Liesbeth Boersen en gedeputeerde Elisabeth Post ligt, zoals de provincie het omschrijft, een ’oplossing binnen handbereik’.

Meerijden via de Meent
„Ik ben super blij”, meldt wethouder Boersen. „De vrije busbaan is uit het project gehaald, waardoor ook grootschalige bomenkap voorkomen wordt. Als de gemeenteraad hiermee instemt, komt er een einde aan een jarenlange discussie.” Blaricum heeft zich, in tegenstelling tot buurgemeente Huizen, altijd verzet tegen de vrije busbaan die oorspronkelijk was gepland vanaf Huizen, via de wijken Bijvanck en de Blaricummermeent naar de carpoolplaats A27 Blaricum. Zo gaat de bus straks ook rijden, maar dan tussen de rest van het verkeer. Deze oplossing wordt ’meerijden via de Meent’ genoemd. Die route bleef over nadat meerijden via ’t Merk, waar Blaricum lang op mikte, uiteindelijk niet voldeed aan allerlei ingewikkelde HOV-normen.

Adder
In ruil voor Blaricumse medewerking aan het project zet de provincie de vrije busbaan planologisch niet op de kaart. Daardoor is de aanleg zeker voor tien jaar onmogelijk. De provincie verwacht dat de bus ongeveer tien jaar wel aan de HOV-normen kan voldoen. Daar zit wel een adder onder het gras. Indien blijkt dat tussentijds toch knelpunten ontstaan op het grondgebied van Blaricum, moet de gemeente die zien op te lossen met ’passende maatregelen’. Daarmee wordt het aanpassen of uitbreiden van bestaande infrastructuur bedoeld. Indien de gevonden oplossing ’het gewenste effect’ heeft, schrijven GS in een brief aan het Blaricumse college, dan werkt de provincie financieel mee aan die oplossing. Als het de gemeente niet lukt om knelpunten weg te werken, dan moet ze instemmen met maatregelen ’die de provincie noodzakelijk acht’ om de HOV-verbinding in stand te houden. Over allerlei praktische zorgen die raad Blaricum formuleerde over meerijden Meent, belooft de provincie dat ze ’haar uiterste best’ zal doen om bij de uitwerking van het project aan deze zorgen tegemoet te komen. Het akkoord moet worden goedgekeurd door de provinciale en lokale volksvertegenwoordigers.

Huizen nog in overleg
Met Huizen is intussen nog overleg gaande, zo laat een woordvoerster van de provincie weten. In een eerste reactie stelt Rink Jan Slotema van het bewonerscollectief Bijvanck dat het verdwijnen van de vrije busbaan uit de plannen een pluspunt is. „Daardoor geen grote barrière tussen Bijvanck en Blaricummermeent. Maar nog geen woord over de mega-carpoolplek die ook in de plannen staat. Die gaat ten koste van het grootste deel van de bomen langs de Stichtseweg. Ook nog geen woord over het deel in Huizen met wel of geen doorsteek tussen het benzinepompstation en de Regentesse. Blaricum kan er wel uit lijken te zijn, maar zonder medewerking van Huizen zal meerijden via de Meent niet gaan. Wederom jammer dat er geen gezamenlijke reactie is van Blaricum en Huizen. Dus nog geen einde aan dit traject: pas als alle partijen overeenstemming hebben.”

Auteur: Edward de Vries Lentsch