Skip to main content

14-09-2015 Fractie OPNH De integriteit van de restzetelverdeling bij de verkiezingen. Zoals bekend komt binnenkort in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van min. Plasterk aan de orde om de mogelijkheid tot lijstverbinding van partijen bij verkiezingen af te schaffen. De Kiesraad heeft op verzoek van min. Plasterk daarover en ook over de methode van restzetelverdeling bij verkiezingen een advies afgegeven.

In dit artikel / onderzoek wordt m.b.v. van de gegevens van de Provinciale Verkiezingen van Noord-Holland van 18 maart 2015 aangetoond dat de huidige gebruikte methode van d’Hondt voor de restzetelverdeling oneerlijk en ondemocratisch is, waarbij tevens, zoals ook in het advies van de Kiesraad wordt aangegeven, op royale wijze restzetels aan de grote partijen toegekend worden.

Ín het artikel wordt ook de huidige methode vergeleken met de methode van LR-Hare, waarbij de restzetels worden toegekend aan de partijen met de meeste reststemmen in bezit. Deze methode is eerlijker en democratischer, zij volgt in feite de wil van de burger, zoals die naar voren is gekomen in de uitslag van de verkiezingen. Bij deze meer democratischer methode verliezen de grootste partijen (VVD en D66)  elk ook één restzetel. Deze restzetels gaan naar 50plus en CU-SGP, zij hebben meer reststemmen. Wanneer dit onderzoek wordt toegepast op de andere provincies (gemeenten, Rijk), zullen overeenkomstige resultaten naar voren komen.

Het is op democratische gronden dringend gewenst, dat met het wetsvoorstel in de Tweede Kamer van min. Plasterk over de afschaffing van de lijstverbinding ook een nieuwe eerlijker en democratischer  methode voor de restzetelverdeling aan de orde komt. Daar beide zaken over restzetels handelen ligt een gelijktijdige behandeling voor de hand. De methode van LR-Hare voor de restzetelverdeling is volgens de Ouderenpartij NH een prima keuze.

Download Onderzoek Integriteit van de restzetelverdeling bij de verkiezingen