Skip to main content

14-11-2015 Gooi- en Eemlander Huizen College: Meerijdvariant via ’t Merk voldoet na extra maatregelen aan eisen. Het Huizer college buigt niet voor de druk van de provincie en houdt vast aan zijn HOV-alternatief. Met extra maatregelen voldoet de ’meerijdvariant’ via ’t Merk alsnog aan de eisen. De provincie wil als onderdeel van de snelle ov-verbinding een vrije busbaan aanleggen op grondgebied van Huizen en Blaricum. Beide gemeenten voelen daar niets voor. Op aandringen van Huizen en Blaricum is een gezamenlijk aanvullend onderzoek gedaan naar twee meerijdvarianten. De HOV-bussen rijden dan met het gewone verkeer mee, via ’t Merk óf de Meent. Dit zou de dure busbaan overbodig maken.

Uit het onderzoek van de drie bureaus bleek echter dat beide meerijdvarianten – in de spits – niet voldoen aan de snelheidsnorm (voor R-net). Ook niet met aanvullende maatregelen (optimalisatie). Het Huizer college liet het daar niet bij en heeft opnieuw onderzoeksbureau Arcadis in de arm genomen, dit keer voor een aanvullend onderzoek op het aanvullende onderzoek. Het bureau heeft bekeken of de meerijdvariant ’t Merk met extra optimalisaties alsnog kan voldoen aan de eisen van de provincie: is op het tracé Huizen-Blaricum twaalf seconden extra tijdwinst te halen?

Dat is mogelijk, concludeert Arcadis. Om te beginnen moet het plan om de bussen achterlangs bij het kruispunt Regentesse te laten rijden worden gehandhaafd. Daar moeten vier maatregelen aan worden toegevoegd. Het gaat ten eerste om het aanpassen van de groene golf (kruispunt Stichtseweg). Ten tweede: het verwijderen van het langzaam verkeer aan de noordkant van het kruispunt Stichtseweg (het fietspad komt dan ten noorden van de carpoolplaats). Derde maatregel is de aanleg van een bus-bypass vanaf de Stichtseweg rechtsaf richting Huizen (kruispunt ’t Merk/Bovenmaatweg). Tot slot moeten beide bushaltes ter hoogte van de Gemeenlandslaan worden opgeheven.

Daarmee voldoet de ’t Merk-variant wel degelijk aan de eisen, benadrukt het college. Als de raad het licht op groen zet, gaat Huizen de HOV-partners voorstellen om haar variant uit te voeren. Als handreiking richting Haarlem wordt voorgesteld om de geplande vrije busbaan toch gewoon in het Provinciaal Inpassing Plan (PIP) op te nemen. Mocht de Huizer variant niet blijken te voldoen aan de HOV-normen, dan kan de omstreden busbaan alsnog worden aangelegd.

De busbaan is niet alleen een veel forsere ingreep in de omgeving, maar ook nog eens een stuk duurder. De extra kosten voor de meerijdvariant (circa drie ton) vormen geen obstakel, vindt Huizen. Dat geld moet worden opgebracht door álle betrokkenen en niet alleen – zoals de provincie wil – door de Gooise gemeenten.

Auteur Eddie de Paepe