Skip to main content

20-06-2017 Gooi en Eemlander De provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen hebben eindelijk overeenstemming bereikt in het langlopende conflict over de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De twee partijen hebben elkaar gevonden in de zogenaamde variant ’Meerijden via de Meent’.

Geen doorsteek bij de Regentesse
Het is voor de gemeente Huizen belangrijk dat er in deze variant geen doorsteek wordt gemaakt bij de Regentesse (bij winkelcentrum Oostermeent). Het alternatief is een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg.

Discussie
Ook worden de vrije busbaan en de doorsteek bij de Regentesse niet opgenomen in een eventueel op te stellen Provinciaal Inpassingplan.

Wethouder Pas: ,,Ik ben blij dat we er uit zijn. De gemeenteraad neemt nog een definitief besluit. Maar wat er nu voor ligt, is voor Huizen een prima oplossing.’’ Het meerijden via de Meent, als alternatief voor een vrije busbaan door Huizen, is al lange tijd punt van discussie.

Onderzoeken tot nu toe lijken uit te wijzen dat er met deze variant voor lange tijd wordt voldaan aan de HOV-normen, vastgesteld door de provincie.

Normen
Mocht op termijn blijken dat die norm toch niet wordt gehaald, dan gaat de gemeente alsnog maatregelen uitwerken zodat blijvend aan de HOV-normen kan worden voldaan. In dat geval zal de provincie meewerken via het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Een mogelijke doorsteek bij de Regentesse komt pas ter sprake als alle andere opties serieus zijn onderzocht, en als deze niet blijken te voldoen.

Vertrouwen
Wethouder Pas verklaart: ,,De provincie hechtte aan deze afspraak om te kunnen garanderen dat de lijn HOV-waardig blijft. Wij zien voldoende mogelijkheden om aan de HOV-normen te blijven voldoen, zonder dat de doorsteek in beeld te komen.’’ Pas heeft dan ook alle vertrouwen in het verder proces.