Skip to main content

28-11-2015 Gooi- en Eemlander  Buurgemeente Blaricum moet standpunt bepalen over meerijdvariant ’t Merk en plek carpool/busstation. In de verlenging van de HOV-wedstrijd heeft Huizen de bal nadrukkelijk bij Blaricum gelegd. Bestuurders en politici van de buurgemeente moeten zich – richting provincie – duidelijk en bij voorkeur eensgezind uitspreken over de meerijdvariant via ’t Merk. En over het wel of niet verplaatsen van de carpoolplek/busstation.

De gemeenteraad van Huizen staat vierkant achter het eigen college, dat zich blijft verzetten tegen de aanleg van een vrije busbaan op het eigen grondgebied (en dat van Blaricum). Huizen wil de snelle bussen met het gewone verkeer over ’t Merk laten meerijden. Uit het meest recente in een lange rij rapporten van externe bureaus blijkt dat dit alternatieve plan aan alle (provinciale) eisen voldoet. Op voorwaarde dat er drie ton wordt uitgetrokken voor optimalisatie van het tracé. Daar staat tegenover dat het schrappen van de busbaan een forse besparing betekent.

Het Huizer college pakt het richting provincie tactisch aan. Samengevat komt het erop neer, dat Huizen de HOV-partners voorstelt om te kiezen voor de meerijdvariant via ’t Merk. Mocht die niet blijken te voldoen, dan kan alsnog de vrije busbaan via de Blaricummermeent worden aangelegd. Dit ’plan B’ kan dus gewoon in het noodzakelijk Provinciaal Inpassing Plan (PIP) worden opgenomen.

Alle raadsfracties steunen deze tactiek. Alleen de PvdA plaatst kritische kanttekeningen. Fractievoorzitter Maarten Hoelscher stelt dat Blaricum en Hilversum ’het slachtoffer worden’ van het Huizer standpunt. Blaricum wordt opgescheept met een verplaatste carpoolplaats en Hilversum met een ’vastlopende binnenring’. Waarop de PvdA’er dit baseert is niet geheel duidelijk.

De andere partijen twijfelen alleen over details, zoals het opheffen van een bushalte, een van de voorgestelde optimalisaties.

In de Huizer raadscommissie werd deze week – opvallend genoeg – ingesproken door twee Blaricummers: Bijvanck-bewoner Rink Jan Slotema en Willem Pel, fractievertegenwoordiger van Hart voor Blaricum, de grootste coalitiepartij. Zowel Slotema als Pel was vol lof over de meerijdvariant en héél content met de standvastigheid van Huizen.

Zij vroegen echter ook Huizer steun voor het handhaven van de huidige locatie van de (te optimaliseren) carpoolplaats/busstation, in de oksel van Randweg-Oost en A27, naast Bergnet Blaricum. Dit in plaats van een nieuwe ’megacarpoolplek’ langs de Stichtseweg, verder naar het noorden.

Die bal wordt door Huizen teruggekaatst. Terecht. De carpoolplaats ligt immers op grondgebied van Blaricum en daarmee op het bordje van de buurgemeente.

Probleem is, dat de politiek in Blaricum ernstig verdeeld is. Daarom moet er eerst antwoord komen op vragen over de Huizer optimalisaties. Hoe staat het na die maatregelen met de bereikbaarheid van Bijvanck en Blaricum-dorp? En hoe zit het met de veiligheid van met name voetgangers en fietsers?

Dit zoveelste onderzoek zorgt opnieuw voor vertraging. En de tijd begint nu toch echt te dringen.