Skip to main content

05-11-2016 Gooi- en Eemlander In reactie op de ’flirt’ van de BEL-burgemeesters met Hilversum kijkt Huizen nu ook naar andere samenwerkingspartners in de regio, en dan met name naar Gooise Meren. De Huizer raad besprak donderdagavond de conceptbrief van het college aan gedeputeerde staten van Noord-Holland. Dit naar aanleiding van het onderzoek van Deloitte naar de bestuurskracht van de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Blaricum. Laren, Hilversum, Huizen en Wijdemeren. In het rapport komt Huizen er goed van af: voldoende bestuurskracht en beduidend lagere bestuurskosten dan de andere onderzochte gemeenten.

Voldoende reden voor college en raad om niet af te stappen van het standpunt dat Huizen zelfstandig moet blijven. De deur staat wel open voor (intensievere) samenwerking met andere gemeenten. Dat doet Huizen al enige tijd op het gebied van het sociaal domein met de naburige BEL-gemeenten. ’Ook is Huizen bereid om verder te investeren in het HBEL-samenwerkingsverband’, luidde dan ook de slotzin van de enige tijd geleden opgestelde conceptbrief van het college.

De ontwikkelingen gaan echter snel. De drie BEL-burgemeesters meldden vorige maand dat zij in de toekomst – naast de bestaande relatie met Huizen – nauwer met Hilversum willen samenwerken. Een ’ambtelijke krachtenbundeling’. De Blaricumse gemeenteraad ging deze week echter niet akkoord met dit ’vluggertje met Hilversum’. Nader onderzoek is nodig.
Burgemeester Fons Hertog is ’aangenaam verrast’ door deze opstelling van de Blaricumse raad, die ’in ieder geval de samenwerking met Huizen waardeert’. „Maar het is natuurlijk koffiedik kijken wat er volgende week in Laren en Eemnes gaat gebeuren.” Hertog constateerde dat de reacties vanuit de regio nogal divers zijn. „Als ik de krant zo lees, dan lijkt het mij buitengewoon lastig voor gedeputeerde staten om een standpunt in te nemen.”

Het CDA diende een – door alle fracties met uitzondering Leefbaar Huizen gesteund – wijzigingsvoorstel in. De laatste zin van de brief aan de provincie wordt vervangen door: ’Behalve de bereidheid om verder te investeren in het HBEL-samenwerkingsverband, is Huizen ook bereid om met andere regiogemeenten, waaronder Gooise Meren, na te gaan welke (verdere) samenwerkingsmogelijkheden er zijn’.

auteur Eddie de Paepe

 

(c) Gooi- en Eemlander 2016 alle rechten voorbehouden