Skip to main content

29-03-2016 Algemeen Dagblad Er dreigt een nijpend tekort aan seniorenwoningen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht in 2020 niet over voldoende geschikte huisvesting te beschikken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipso Facto en ouderenorganisatie ANBO.

Veel ouderen moeten én willen langer thuis blijven wonen, maar lang niet genoeg huizen zijn seniorproof. Nu al zegt vier op de tien gemeenten te kampen met een tekort. Een groeiend aantal gemeenten voorziet over een paar jaar een probleem: 53 procent. Dit speelt met name in dorpen en steden met minder dan 100.000 inwoners, daar waar juist veel ouderen wonen. ANBO reageert bezorgd op de uitkomsten. ,,Het kabinetsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en dat is ook de wens van veel ouderen. Máár zoals het nu gaat, is dat onhaalbaar,” meent directeur Liane den Haan van de ouderenorganisatie. Exacte cijfers over de tekorten per gemeente ontbreken in het rapport. Ruim 40 procent van de ondervraagde gemeenten zegt niet te weten hoe groot het tekort zal zijn in 2020.

Heropening
De ouderenorganisatie schat dat het nu al gaat om zo’n 60.000 seniorenwoningen en verwacht dat dit tekort – gezien de toenemende vergrijzing over 10 jaar is verdrievoudigd. Den Haan: ,,We sluiten nu de verzorgingstehuizen, maar als er niet snel meer woningen worden bijgebouwd en aangepast, kunnen die hun deuren straks weer openen.” De snelste én goedkoopste oplossing ziet de ANBO in het ombouwen van leegstaande panden en het aanpassen van bestaande woningen met bijvoorbeeld trapliften, beugels in de badkamer en bredere deuren en doorgangen voor het gebruik van een rolstoel.

Auteur Natasja de Groot