Skip to main content

11-03-2016 Gooi- en Eemlander Gooise burgemeesters pleiten voor opsplitsen Crailo in eenheden van honderd vluchtelingen. De Gooise burgemeesters leggen er zelf geen nadruk op, maar intussen is het wél een feit: op Crailo komen nooit meer dan 600 vluchtelingen, de helft van het eerder aangekondigde maximum. Bovendien wordt de groep, als het aan de Gooise burgemeesters ligt, opgesplitst in ’goed te managen’ eenheden van 100 ’bewoners’.

“Daarmee realiseren we opvang waarin de mens centraal blijft staan”, schrijven de burgemeesters aan hun gemeenteraden. Het Gooi is zeer te spreken over de huidige opvang op Crailo, waar sinds oktober zo’n 100 vluchtelingen verblijven. Deze opvang wordt gerund door het Leger des Heils. De Gooise bestuurders hopen dat deze organisatie in beeld blijft op Crailo.

Nu de kogel door de kerk is en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eindelijk ’ja’ zegt tegen opvang op Crailo, gaat er het een en ander veranderen. Zo zwaait het COA vanaf 1 mei de scepter op Crailo en wordt vanaf dat moment het aantal vluchtelingen uitgebreid naar 300. Dat moeten er rond de komende jaarwisseling 600 zijn, maar daarvoor moet hoogstwaarschijnlijk worden bijgebouwd.

Waar en in welke vorm is nog de vraag. Het COA werkt de komende weken een aantal varianten uit. Welke optie het wordt en welk deel van Crailo van de provincie Noord-Holland wordt gekocht, hangt vooral af van wat er aan vervuiling in de grond wordt aangetroffen. Afspraak is dat het COA het opvanggedeelte van Crailo na tien jaar als schone grond overdraagt aan het Goois Natuurreservaat (GNR). Het teruggeven van dit deel van Crailo aan de natuur ziet Noord-Holland als compensatie voor de aanleg van de snelle busverbinding (HOV) tussen Hilversum en Huizen.

Op Crailo zat in het verleden een asielzoekerscentrum met in de hoogtijdagen tegen de 2.000 vluchtelingen. Het Gooise ’opvangverbond’ dacht er nu 800 tot 1200 te kunnen opvangen, maar voelt zich teruggefloten door het ’eroderende’ draagvlak. Dat het nu op Crailo definitief blijft bij 600 asielzoekers is nieuw. Het was de bedoeling meer mensen op Crailo op te vangen, als na dit jaar zou blijken dat het daar goed loopt en het verzet minder hevig is. Daarnaast willen de Gooise burgemeesters nog eens 600 vluchtelingen opvangen op ’kleinschalige’ locaties ’verdeeld over de regio’. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Crailo is prioriteit.
Auteur Henk Runhaar