Skip to main content

Kandidaten & Commissie

 

Kandidaten worden hierbij uitgenodigd zich vóór 16 oktober te melden.

Geen verkiezingen zonder kandidaten. De Kandidatencommissie bestaat thans uit de bestuursleden en de heer. Bert Weijers.  Uiteraard wordt elke lokale partij gevraagd hierbij een handje te helpen.

Uitgangspunten zijn:

  • Er zijn “Lokale Helden” nodig, stemmentrekkers;
  • Iedere partij kan minimaal 2 kandidaten als potentieel statenlid leveren;
  • Iedere partij kan ook meerdere lijstduwers leveren;
  • Van de eerste 10 kandidaten op de kieslijst wordt actieve inzet verwacht tijdens de campagne.

Kandidaten wordt verzocht de documenten in te vullen die u kunt downloaden vanaf de website:

Aanmeldformulier kandidaten

Het formulier kunt u digitaal invullen. Vergeet aub niet om ook alle bijlagen toe toevoegen (zie lijst onderaan het formulier).

Stuur alles per e-mail naar bestuur@op-nh.nl.of per post naar het bestuur van OPNH.

Houd in uw agenda rekening met een gesprek van 45 minuten op zaterdag 29 of zondag 30 oktober 2022 in motel Akersloot. Geef ook aan welke van beide dagen u werkelijk niet kunt. Zoals afgesproken bij jl. ALV met een tijdsfactor als leidend argument vindt na de vaststelling van de voorlopige kandidatenlijst een consultatie plaats per email over lijst en lijstvolgorde.