Skip to main content

13-08-2016 Nederlands Dagblad Het kabinet zit niet op één lijn over het koopkrachtbeleid voor komende begrotingsjaar. Dat blijkt uit de verschillende uitlatingen van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën), vrijdag na de eerste ministerraad na de zomerstop.

Den Haag
Dijsselbloem beloofde ouderen en uitkeringsgerechtigden een plus in hun inkomen. ‘We willen dat ook de ouderen en de mensen die van een uitkering afhankelijk zijn, boven de nul uitkomen en niet achterblijven bij de rest van Nederland’, aldus de bewindsman. De minister zei dat een nullijn niet genoeg is, omdat het verschil met de hoge inkomens toeneemt. ‘Dat verschil moet echt kleiner worden’, zei hij met verwijzing naar ‘de pijler van het eerlijk delen van het regeerakkoord’.

Premier Rutte was, op zijn persconferentie, voorzichtiger in zijn bewoordingen. ‘We willen voorkomen dat de koopkracht voor gepensioneerden en mensen met een uitkering verslechtert. Maar het is een streven en we moeten later kijken of het is gelukt.’ De opmerkingen van de minister van Financiën hebben te maken met de partijkleur van de bewindsman, suggereerde Rutte. Hij hekelde op zijn beurt het ‘koopkrachtplaatjesfetisjisme in Nederland’.

Leidraad
De verschillen in politieke zienswijze en de uitlatingen van de hoofdrolspelers vormen de inleiding op de begrotingsonderhandelingen. Vanaf komende woensdag vergadert het kabinet over de definitieve opstelling van de laatste begroting van dit kabinet. De gegevens die het Centraal Planbureau (CPB) eerder deze week leverde, zijn daarbij de leidraad. Het CPB verwacht een koopkrachtstijging voor werkenden van 1,1 procent. Uitkeringsgerechtigden komen op min 0,1 procent uit en gepensioneerden zelfs op min 0,7 procent. Het CPB rekent voor 2017 op een lagere groei van de economie van een half procent; 1,6 in plaats van de eerder geraamde 2,1 procent groei. Die lagere raming is, volgens de rekenmeesters, het gevolg van de lagere gaswinning in Groningen en de te verwachten terugloop in export naar Groot-Brittannië vanwege de Brexit.

De kosten van de koopkrachtreparatie zullen volgens Dijsselbloem ‘fors hoger uitvallen’ dan vorig jaar. Toen werd er 900 miljoen euro uitgetrokken om ouderen en uitkeringsgerechtigden te compenseren.

Auteur Piet H. de Jong