Skip to main content

28-09-2018 De Telegraaf Woningcorporaties die flink investeren in seniorenwoningen, zouden minder verhuurdersheffing moeten betalen. Dit zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. Hij vindt hierin steun van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, meldt de Telegraaf.

De hoogte van de verhuurdersheffing hangt af van de WOZ-waarde van een woning. Woningcorporaties konden tot 1 juli 2018 korting krijgen voor het bouwen van woningen in probleemwijken en krimpregio’s. Als het aan het CDA ligt, kunnen zij ook korting krijgen op het bouwen van en investeren in seniorenwoningen.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, maar er zijn onvoldoende toegankelijke woonvoorzieningen waar zij hun oude dag zelfstandig kunnen spenderen. Er is volgens CDA-Kamerlid Ronnes steeds meer behoefte aan kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen.

Totale opbrengst niet omlaag
Ollongren wil met de Kamer bespreken of een korting voor seniorenwoningen haalbaar is. Overigens mag het niet zo zijn dat de totale opbrengst van de heffing omlaag gaat. Jaarlijks krijgt het Rijk 1,7 miljard euro aan betaalde heffingen en om dit bedrag gelijk te houden moet de verhuurdersheffing elders omhoog.