Skip to main content

03-01-2019 Noordhollands Dagblad Inwoners van Purmerend krijgen binnenkort de kans om mee te praten over de voorgenomen fusie met buurgemeente Beemster.
Die moet per 1 januari 2022 zijn beslag krijgen.
De Beemsterlingen hebben de afgelopen tijd al hun mening kunnen geven over wat zij van belang vinden in hun gemeente. Tijdens het project ’Waardevol Beemster’ konden ze aangeven welke waarden in de droogmakerij en haar kernen waard zijn om te behouden. De Marktstad kiest voor een andere vorm, maar volgens het college van burgemeester en wethouders met ’een vergelijkbaar doel’. ,,Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vragen wat zij bijzonder en waardevol vinden aan hun stad, buurt of wijk.’’

Online platform
De gemeente Purmerend gaat op verschillende manieren de boer op om de inwoners van de stad te betrekken bij het fusieproces en om de kernwaarden van Purmerend vast te stellen. Er komt een online platform waarop inwoners, instellingen en bedrijven kunnen delen wat ze belangrijk vinden en wat er na de fusie niet mag verdwijnen. Dat wordt op 15 januari gelanceerd, en blijft tot medio maart in de lucht om alle ideeën te verzamelen. Burgemeester, wethouders en wijkmanagers gaan de markten in de wijken langs om met de inwoners in gesprek te gaan over de fusie. Een bus wordt ingezet als beeldbepalend kenmerk van de fusietour. Dat gebeurt in de derde week van januari, te beginnen bij de wekelijkse warenmarkt in het centrum van de stad op eveneens 15 januari.

Internetpanel
Ook de 2500 leden van het gemeentelijke internetpanel worden betrokken bij het proces. De gemeente benut het panel om de mening van de leden over de fusie te achterhalen, en ook wat zij belangrijk vinden aan de stad. De ervaring leert dat 60-65 procent van het panel de periodieke vragenlijsten invult. Ook de internetpeiling wordt op 15 januari verstuurd. De panelleden kunnen onder meer aangeven of ze trots zijn op hun stad, of ze wel eens een bezoek hebben gebracht aan de Beemster en of ze op de hoogte zijn van de voorgenomen fusie. Daarnaast wordt gevraagd welke kansen ze zien voor de nieuw te vormen gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, economische groei, of een beter imago van Purmerend met het Werelderfgoed als voortuin. Voor instellingen en ondernemers uit Purmerend wordt op 3 april een conferentie gewijd aan de fusieplannen.
Vragen wat Purmerenders belangrijk vinden

 

Auteur: Robert Jan van der Woud

Copyright 2019 HDC Media B.V. / Noordhollands Dagblad All Rights Reserved