Skip to main content

08-05-2015 Gooi- en Eemlander Minister Plasterk praat dinsdag 12 mei met de provincie en de gemeente Muiden over de voorgenomen fusie met Naarden en Bussum. Op verzoek van de gemeente Muiden schuiven ook Bussum en Naarden hierbij aan.  Onderwerp is vooral de manier waarop de minister uitvoering gaat geven aan de drie moties die zijn aangenomen bij het wetsvoorstel. Met name de motie van het CDA, waarin de minister wordt opgeroepen nog eens met de provincie om tafel te gaan om de kosten voor het groenonderhoud bij De Krijgsman te bespreken. Dit bedrag van 3,2 miljoen euro is een van de zaken die een zware wissel trekt op de nieuwe gemeente.  Het gesprek is zo gepland dat de uitkomsten nog kunnen worden meegenomen door de leden van Eerste Kamer. Naar verwachting stemmen de leden van de senaat dinsdag 26 mei over het wetsvoorstel. Dit zou betekenen dat het wetsvoorstel nog door de ’oude’ Eerste Kamer wordt behandeld.

auteur Alexander Poort