Skip to main content

08-03-2017 de Telegraaf Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft dinsdag het Tracébesluit voor de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht vastgesteld. De ondertekening vond plaats in Museum Jan van der Togt in Amstelveen. De A9 krijgt 4 rijstroken per rijrichting en een wisselbaan. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Met twee overkappingen worden Amstelveen-zuid en -noord met elkaar verbonden.

Leefbaarheid Amstelveen
’Met dit Tracébesluit zetten we opnieuw een belangrijke stap voor verbetering van de doorstroming van het verkeer. We verbeteren hiermee ook de leefbaarheid in Amstelveen: het wordt stiller en schoner,’ aldus minister Schultz bij de ondertekening die plaatsvond in Museum Van der Togt. De aanpak van de A9 bij Amstelveen maakt deel uit van het programma Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. De snelweg gaat van drie naar vier rijstroken per richting en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp en het Stadshart komen er overkappingen. Op andere plaatsen langs de weg plaatst Rijkswaterstaat geluidsschermen, in totaal over een lengte van 12 kilometer.

In 2019 start werkzaamheden
Het werk start naar verwachting in 2019. De extra rijstroken komen in de periode 2024-2026 beschikbaar voor weggebruikers. De plannen leverden eerder kritiek op van bewonersgroepen uit het centrum van Amstelveen die voor hinder vrezen. Wethouder Herbert Raat (A9) noemt het Tracébesluit echter een mooi resultaat voor Amstelveen. ’Met het huidige Tracébesluit verbetert niet alleen de bereikbaarheid van de regio, maar ook die van Amstelveen omdat verschillende afslagen behouden blijven.

Amstelveen draagt € 40 mln bij
Daarnaast investeert de gemeente 40 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen, waaronder de verdiepte ligging, de twee overkappingen, een viaduct en groene geluidschermen. De groene uitstraling van Amstelveen wordt hiermee nog meer versterkt.’ In vergelijking met eerdere plannen zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo komt er een extra geluidscherm aan de noordzijde van de A9 ter hoogte van Elsenhove. Verder wordt het geluidscherm bij de Operabuurt aangepast op de schermhoogte ter hoogte van Meander, met een hoogte van 9 meter.