Skip to main content

22-01-2018  de Gooi- en Eemlander De gemeenteraden van Huizen, Blaricum en Laren formuleren het beschaafd, maar hun standpunt is onwrikbaar: driewerf ’nee’ tegen de algehele (bestuurlijke) fusie die de provincie Noord-Holland deze drie gemeenten wil opleggen.
Vrijdag ging een brief van die strekking naar Gedeputeerde Staten (GS). Alleen PvdA en GroenLinks in Huizen, VVD en D66 in Blaricum en D66 in Laren ondertekenden het epistel niet. Wél tekenden 17 van de in totaal 22 fracties in de drie raden, goed voor 43 van de 55 zetels. Kort samengevat betichten ze de gedeputeerden ervan hun zin door te drijven (’een top-down benadering die wij zeer betreuren’) zonder inhoudelijk sterke argumenten. Ook onderstrepen de briefschrijvers dat plaatselijk draagvlak ontbreekt voor de fusie die GS willen opleggen.

lichte gemeenschappelijke regeling
De gemeentebesturen van Huizen, Laren en Blaricum hadden de provincie voorgesteld een ’lichte gemeenschappelijke regeling’ voor samenwerking tussen de drie gemeenten in het leven te roepen. Dat zou, aldus de brief van vrijdag, ’de slagkracht van de drie gemeenten in de regio versterken als ware het één gemeente maar dan zonder bestuurlijke fusie’. Ook met Eemnes wilden ze graag (blijven) samenwerken. In november schoven GS het voorstel terzijde. GS gaan nu werken aan een definitief herindelingsvoorstel voor het Gooi en de Vechtstreek. Briefschrijvers hebben hun standpunt ’nogmaals in heldere bewoordingen’ op schrift gezet in de hoop dat GS dat meenemen bij ’de finale overweging van uw besluit’.